مقاله بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی تصفیه شده بر گیاه نعناع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب خانگی تصفیه شده بر گیاه نعناع
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله فاضلاب خانگی
مقاله عملکرد
مقاله گیاه نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایاری فیاض
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پوردرویشی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در مزرعه آزمایشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس انجام شد. در این تحقیق از ۱۵ عدد لایسیمتر زه کش استوانه ای شکل استفاده گردید. در ۵ لایسیمترها اول گونه ای از نعناع به نام Mentha spicata، در ۴ لایسیمتر دوم گونه Mentha piperita و در ۳ لایسیمتر سوم یعنی لایسیمترهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ گونه Mentha aquatica نعناع کشت گردید. در انتهای پایلوت آزمایشگاهی یعنی لایسیمترهای۱۳ و ۱۴ و ۱۵ یکی از گونه های فوق الذکر کاشته شده و آنها با با آب چاه (معمولی) آبیاری شدند. البته ۵ لایسیمتر اول با فاضلاب خام خانگی تصفیه شده، ۴ لایسیمتر دوم با زه آب اولیه و ۳ لایسیمتر سوم با زه آب ثانویه آبیاری گردید. در شرایط آبیاری با آب چاه (شاهد) بالاترین مقدار عملکرد بیولوژیک نعناع، عملکرد سرشاخه گلدار و درصد اسانس نعناع به ترتیب برابر ۶۷۱۲ کیلوگرم بر هکتار، ۹۳۵ کیلوگرم بر هکتار و ۰٫۹۸ درصد به دست آمد در حالی که در شرایط آبیاری با تیمارهای مختلف فاضلاب خانگی بالاترین مقدار عملکرد بیولوژیک، عملکرد سرشاخه گلدار و درصد اسانس به ترتیب برابر ۸۳۴۶ کیلوگرم بر هکتار، ۸۷۹ کیلوگرم بر هکتار و ۱٫۱۲ درصد به دست آمد. همچنین استفاده از فاضلاب خانگی به عنوان آب آبیاری باعث افزایش مواد نیتروژن، فسفر، پتاسیم و پروتئین در گیاه نعناع گردید.