مقاله بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت کارآفرینانه
مقاله تحلیل استراتژیک
مقاله سطح تحصیلات
مقاله مشاوره تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میگون پوری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه، به علت رقابت شدید بین مشاوران تغذیه و تغییرات سریع در تقاضای بیماران برای دریافت خدمات مشاوره تغذیه، بکارگیری مفاهیمی نظیر «شناسایی فرصتهای کارآفرینانه» در این عرصه، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از پر کاربردترین شیوه ها جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه، «تحلیل استراتژیک محیط خارجی» می باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیرگذاری سطح تحصیلات مشاوران تغذیه بر تحلیل استراتژیک آنان درباره فرصتهای کارآفرینانه انجام گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش تحلیلی بر مبنای داده هایی (سطوح تحصیلی مشاوران تغذیه و پاسخهای آنان در مورد عرضه و تقاضا برای خدمات مشاوره تغذیه) انجام گرفت که در جریان تحقیقی که در گذشته با عنوان «تحلیل روند عرضه و تقاضا در زمینه خدمات مشاوره تغذیه در دیابت: گامی اساسی در جهت شناسایی فرصتهای کارآفرینانه برای مشاوران تغذیه» صورت پذیرفته بود، گردآوری شده بودند. همچنین، «آزمون همبستگی Spearman» و «آزمون GLM multivariate» جهت تجزیه و تحلیل داده های مذکور، به کار گرفته شدند.
یافته ها: هر دو آزمون آماری، نشان دادند که بین سطوح تحصیلی (مشتمل بر ۱- کارشناسی و ۲- کارشناسی ارشد و دکترا) مشاوران تغذیه با دو سوم از نظرات ارائه شده توسط آنان، ارتباط معنی دار وجود داشت.
نتیجه گیری:. سطح تحصیلات مشاوران تغذیه، تاثیری نسبی بر تحلیل استراتژیک آنها درباره فرصتهای کارآفرینانه دارد.