مقاله بررسی تاثیرات مولفه های جمعیتی بر مسکن شهری مطالعه موردی: شهر آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات مولفه های جمعیتی بر مسکن شهری مطالعه موردی: شهر آمل
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن
مقاله برنامه ریزی مسکن
مقاله مسکن شهری
مقاله جمعیت
مقاله عرضه و تقاضای مسکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرخلو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری مهرآبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله سعی دارد تحولاتی را که مسکن شهری از مولفه های جمعیتی یک شهر پذیرا می گردد، مورد بررسی قرار دهد.به این منظور سعی شده است تا در شهر آمل از مولفه های جمعیتی که به نظر می رسد بیشترین تاثیر را بر روی مسکن داشته باشند، استفاده گردد.در ادامه از روش توصیفی، تحلیلی در جهت بررسی این تاثیرات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر مولفه های جمعیتی (نرخ رشد، تعداد و بعد خانوار، ساختار سنی جمعیت، مهاجرت و …). بر مسکن شهری است به گونه ای که خصوصیات جمعیتی شهر آمل نشانگر پیشی گرفتن میزان تقاضا از عرضه مسکن در شهر آمل می باشد.در نتیجه شاهد رابطه متقابل و دوطرفه ای میان دو مقوله جمعیت و مسکن می باشیم که باید مورد توجه بیشتر برنامه ریزان مسکن قرار گیرد.