مقاله بررسی تاثیرات علف کش رانداپ بر تغییرات هیستوپاتولوژی بافت گناد و شاخص گنادی ماهی قزل آلای مولد نر (Onchorhynchus mykiss) در دو دوره زمانی در حوضه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیرات علف کش رانداپ بر تغییرات هیستوپاتولوژی بافت گناد و شاخص گنادی ماهی قزل آلای مولد نر (Onchorhynchus mykiss) در دو دوره زمانی در حوضه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله گناد
مقاله رانداپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محقق منتظری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ روزلاشیدانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زمینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فرد اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی اثرات آسیب شناسی ناشی از سطوح پایین تر از حد کشندگی سم رانداپ بر بافت گناد و شاخص گنادی ماهیان قزل آلای رنگین کمان مولد نر (Onchorhynchus mykiss) حوضه جنوبی دریای خزر، در پاییز سال ۱۳۹۰ انجام شد. تعداد ۱۲۰ عدد ماهی با میانگین وزنی ۱۸۵ گرم در تیمارهای ۲۵ درصد، ۵۰ درصد و ۷۵ درصد از LC50 سم رانداپ و یک گروه کنترل بدون آلودگی مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایشات در دو دوره زمانی ۵ و ۱۰ روز انجام شده و در پایان روز پنجم و دهم از ماهیان نمونه برداری بافت گناد صورت گرفت. مطالعات انجام شده در خصوص تاثیرات ترکیبات شبه استروژنی نشان داد که این ترکیبات روی بافت گناد ماهی تاثیر خواهند داشت. بر اساس نتایج، علف کش رانداپ در رسیدگی سلول های جنسی در هر دو مرحله اثر دارد ولی در مقایسه بین دو مرحله تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین در غلظت ۷۵ درصد از LC50 با تخریب و خارج شدن تعداد زیادی از اسپرماتوگونی ها از چرخه اسپرماتوژنز در نهایت کاهش تولید اسپرماتوزوآ مشاهده گردید. در تیمارهای با غلظت پایین تر (۲۵ درصد LC50، ۵۰ درصد (LC50 ترتیب قرار گرفتن لوبول ها نامنظم شده و در محتویات لوله ها اسپرماتوگونی ها کمتر و پراکنده تر قرار گرفتند. اسپرماتوسیت های اولیه (SPI) و ثانویه (SPII)، به صورت خوشه ای دیده شدند. در واقع تفاوت معنی-داری بین دوزهای ۲۵ درصد LC50 و ۵۰ درصد LC50 مشاهده نشد. همچنین، شاخص گنادی در هر دو مرحله زمانی در مقایسه با گروه شاهد، از غلظت سبک به سنگین کاهش یافت.