مقاله بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در شمال غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی بیوسیستماتیک لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca) در شمال غرب ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفولوژی
مقاله Testudo graeca
مقاله آذربایجان شرقی
مقاله آذربایجان غربی
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه نسیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تنوع جمعیت های Testudo graeca در شمال غرب ایران، تعداد ۳۰ نمونه لاک پشت ماده بالغ از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان در حد فاصل اردیبهشت ۱۳۸۷ تا اردیبهشت  1389جمع آوری گردید. رفتارهای زیستی نیز بررسی شد و ۴۰ صفت مورفولوژیکی در سه جمعیت مذکور اندازه گیری شد. تجزیه مولفه های اصلی (PCA) منجر به استخراج سه مولفه معنی دار شد که به ترتیب ۸۰٫۳۲%، ۴٫۳۸% و ۳٫۲۲% تغییرات را توجیه می کنند. پراکنش نمونه ها بر اساس مولفه ها نشان داد که جمعیت ها در استان های مورد مطالعه نزدیک به هم واقع شده اند. تحلیل ممیزی (DFA) نیز منجر به استخراج دو تابع معنی دار شد که به ترتیب ۵۳٫۶% و ۴۶٫۴% تغییرات را توجیه می کنند. پراکنش نمونه ها بر اساس تابع اول و دوم نشان می دهد که جمعیت ها کاملا از هم جدا شده اند. این نتایج می تواند بازتاب شرایط جغرافیایی، اکولوژیکی و زیستگاهی متفاوت مناطق مورد مطالعه باشد.تحلیل خوشه ای نیز جمعیت ها را در خوشه ای واحد دسته بندی کرده است، ولی یکی از نمونه های آذربایجان غربی در خوشه ای جداگانه واقع شده است به طوری که می توان آن را به عنوان یک فرم جدید در نظر گرفت.