مقاله بررسی بیوسیستماتیکی گونه جرد بزرگ Rodentia: Gerbillinae) Rhombomys opimus Lichtenstein, 1823) ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۸۲ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بیوسیستماتیکی گونه جرد بزرگ Rodentia: Gerbillinae) Rhombomys opimus Lichtenstein, 1823) ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرد بزرگ
مقاله مورفومتریک
مقاله صفات جمجمه ای
مقاله آنالیز آماری
مقاله بیوسیستماتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محبوبه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: درویش جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرد بزرگ بومی بخشی از فون ترکمنستان است که به تدریج از طریق نواحی انتشار به داخل فلات ایران نفوذ کرده است و سپس در نواحی شمال شرقی، شرق و مرکز گسترش یافته است. هدف این پژوهش مطالعه تغییرات درون گونه ای جرد بزرگ و همچنین بررسی زیرگونه های موجود در نواحی مورد مطالعه با استفاده از صفات جمجمه ای است. ۱۰ متغیر جمجمه ای ۸۰ نمونه متعلق به گروه پژوهشی جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گردآوری شده ازمناطق سرخس، ترکمن صحرا (غرب، شرق و مرکز)، درگز، بجنورد (رباط قره بیل) ویزد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات آماری تک متغیره و چندمتغیره نزدیکی جمعیتهای درگز، مرکز وشرق ترکمن صحرا و از سوی دیگر جمعیتهای سرخس، بجنورد وغرب ترکمن صحرا را تایید می کند. نمونه های یزد را می توان به زیر گونهR.opimus sodalis  و بقیه جمعیتها را به زیر گونه R.opimus sargadensis نسبت داد.