مقاله بررسی بیوانفورماتیک عملکرد ۱۲۴-miR بر روی فاکتورهای نسخه برداری دخیل در فرایند تمایز نورونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی بیوانفورماتیک عملکرد ۱۲۴-miR بر روی فاکتورهای نسخه برداری دخیل در فرایند تمایز نورونی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکرو RNA
مقاله فاکتورهای نسخه برداری
مقاله نورون زایی
مقاله بیوانفورماتیک
مقاله miR-124

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موندنی زاده مهدیه
جناب آقای / سرکار خانم: مسیبی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: عارفیان احسان
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی جم مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساری نژاد بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اگرچه ملکول ۱۲۴-miR به عنوان یک القاکننده نوروژنز شناخته شده است، با این حال بررسی های انجام شده بر روی اهداف آن بسیار اندک است و مکانیسم های عملکرد آن در تمایز به سمت سلول های عصبی و نگهداری سلول های عصبی در حالت تمایز یافته ناشناخته می باشد. روش میکرواری به عنوان روش استاندارد برای مطالعه کلی ژن های تحت کنترل miRNA ها مطرح است. با این حال هزینه بسیار زیاد این روش استفاده از آن را در اغلب مراکز علمی با محدودیت مواجه است. از سوی دیگر پیشرفت الگوریتم های بیوانفورماتیکی و سیستم های مدل سازی کامپیوتری منجر به توسعه نرم افزارهای بیوانفورماتیکی شده اند که توانایی پیش بینی اهداف mRNA برای mi-RNA ها را دارند. از این رو هدف این پژوهش تئوری بررسی بیوانفورماتیک اثر ۱۲۴-miR بر روی فاکتور های نسخه برداری دخیل در فرآیند تکثیر سلولی و تمایز به سمت سلول های نورونی، با استفاده از نرم افزارهای مختلف و اختصاصی می باشد.
روش ها: با استفاده از الگوریتم های مختلف موجود در پایگاه های تارگت اسکن، دایانا و میرواک، فاکتورهای نسخه برداری که هدف بالقوه عملکرد ۱۲۴-miR بودند، مشخص شدند. سپس از ژن های کاندید شده بر اساس متغیرهایی هم چون قدرت اتصال ناحیه هسته ۱۲۴-miR و تعداد تکرار ناحیه هدف در قسمت ´۳-UTR فاکتور رونویسی یک جدول امتیاز تهیه شد. در نهایت فاکتور رونویسی دارای بالاترین امتیاز به عنوان کاندید بررسی های عملی انتخاب گشت.
یافته ها: نتایج بررسی های بیوانفورماتیکی نشان داد که ملکول های LAMC1، ITGB1، PTBP1، SOX9، SP1 و EFNB1 با بیش ترین احتمال ممکن است در مسیر نورون زایی تحت اثر ۱۲۴-miR قرار گیرند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد که فاکتور نسخه برداری SP1 تحت کنترل ۱۲۴-miR می باشد و نقش مهمی در فرآیند نوروژنز ایفا می کند. از این رو این پروتئین می تواند به عنوان کاندید جدید مناسبی جهت بررسی های تجربی در نظر گرفته شود.