مقاله بررسی بیان pcDNA3.1(+)/ESAT-6 در سلول های میوبلاست موش BALB/c بر علیه سل گاوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان pcDNA3.1(+)/ESAT-6 در سلول های میوبلاست موش BALB/c بر علیه سل گاوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی ژن ESAT-6
مقاله سل گاوی
مقاله سلول های میوبلاست
مقاله مایکوباکتریوم بویس
مقاله DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: واحدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مصوری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری سل گاوی یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است. این بیماری به لحاظ شیوع و زیان اقتصادی همواره مورد توجه محققین مختلف بوده است. علیرغم تلاش های بسیار جهت تهیه واکسن موثر علیه این بیماری، هنوز مطالعات گسترده در این زمینه ادامه دارد. از آنجا که واکسیناسیون BCG در گاو مصونیت متغیری ایجاد کرده و مطلوبیت کافی نداشته، لذا ایمن سازی با پلاسمید نوترکیب حاوی ژن های کدکننده پروتئین های محافظت کننده، راهکاری امیدبخش برای ساخت واکسن به شمار می آید. مایکوباکتریوم بویس (M.bovis) پاتوژن مهم بیماری سل گاوی است و آنتی ژن ESAT-6 می تواند به عنوان ایمونوژن حفاظتی و نیز کاندید مناسب برای DNA واکسن محسوب شود. از این رو، انجام این مطالعه با هدف کلونینگ و تایید بیان پروتئین نوترکیب به عنوان کاندیدای ایمنی زایی در سلول های میوبلاست موش BALB/c مورد بررسی قرار گرفت. آنتی ژن ESAT-6 در پلاسمید بیانی یوکاریوتی  pcDNA3.1(+)کلون شد. صحت پلاسمید نوترکیب pcDNA3.1(+)/ESAT-6، با روش کلونی PCR، نقشه یابی آنزیمی و توالی یابی تایید شد. پلاسمید نوترکیب pcDNA3.1(+)/ESAT-6 به سلول های میوبلاست موش تزریق و پس از یک هفته از بافت ماهیچه نمونه گیری شد. نتایج تجزیه وسترن بلات، بیان پروتئین نوترکیب ESAT-6 را در سلول های میوبلاست تایید کرد. پیش بینی ساختاری نشان داد که پروتئین نوترکیب از شاخص آنتی ژنیسیتی و هیدروفوبیسیتی برخوردار است. نتایج آزمایش نشان داد که بیان پروتئین rESAT-6 در سلول های میوبلاست موش تاییدی بر عملکرد پلاسمید نوترکیب در سلول های میوبلاست موش است و پلاسمید نوترکیب pcDNA3.1(+)/ESAT-6 پتانسیل استفاده در بررسی ایمنی زایی و تشخیص را در تحقیقات دارد.