مقاله بررسی بیان ژن SALL4 در پروزنسفالن (مغز قدامی) طی تکوین جنین جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان ژن SALL4 در پروزنسفالن (مغز قدامی) طی تکوین جنین جوجه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیان ژن
مقاله پروزنسفالن
مقاله تکوین جنین
مقاله Real time PCR
مقاله SALL4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی فرد محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نقش ژن SALL4 در تکوین اندام های مختلف از جمله سیستم عصبی و مغز، در این مطالعه بیان ژن SALL4 در طول تکوین جنین جوجه در بافت پروزنسفالن مغز و بیشترین میزان بیان در طول رشد و نمو این موجود مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی در ابتدا از تخم مرغ های نطفه دار انکوبه شده در درجه حرارت ۳۷-۳۷٫۵ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۵ – ۶۰ درصد استفاده شد. پس از شروع رشد و نمو جنینی قسمتی از بافت پروزنسفالن مغز روزانه از تخم مرغ ها جمع آوری گردید. RNA تام استخراج و سنتز cDNA از بافت تفکیک شده انجام شد. cDNA سنتز شده به عنوان الگو برای بررسی کمی بیان mRNA SALL4؛ به وسیله Real Time PCR استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد بیان ژن SALL4
در طول رشد و نمو جنین در پروز نسفالن متغیر می باشد، اما در روزهای ابتدایی جنینی بیان آن نوسانات زیادی را نشان نمی دهد به طوری که حداکثر تعداد نسخه های mRNA ژن SALL4 در ۱۵ روز رشد و نمو جنینی تعیین شد.
نتیجه گیری: بیان این ژن در روزهایی که رشد اندام ها و مغز قدامی در حال کامل شدن است افزایش بیشتری نشان می دهد. با استفاده از جدول هامبورگ– همیلتون به نظر می رسد ارتباطی بین افزایش بیان ژن SALL4
و رشد و نمو اندام های بینایی و نیم کره های مغز در حال تکوین وجود دارد.