مقاله بررسی بیان ژن KLF4 به عنوان یک مارکر مولکولی جدید در تومورهای سرطانی پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۹۹ تا ۶۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان ژن KLF4 به عنوان یک مارکر مولکولی جدید در تومورهای سرطانی پستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله KLF4
مقاله آنکوژن
مقاله سرکوبگر تومور
مقاله RT-PCR نیمه کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورفیضی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شیری ترکمان ثریا
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: حلیمی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: KLF4 یک فاکتور رونویسی می باشد که در بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان پستان دخیل می باشد.سرطان پستان، شایع ترین سرطان عضوی در زنان می باشد و به دلیل شیوع روز افزون آن، تلاش های گسترده ای در راستای شناسایی مارکرهای مولکولی اختصاصی که بتواند غده های سرطانی را از انواع غیرسرطانی متمایز سازد، آغاز شده است. بنابراین در این تحقیق صلاحیت بیان ژن KLF4 به عنوان مارکر مولکولی در تشخیص و درمان سرطان پستان مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی: در حدود ۳۱ نمونه سرطانی و ۲۱ نمونه غیرسرطانی (حاشیه تومور سرطانی) جمع آوری شده و بیان ژن های
b2m به عنوان کنترل داخلی و KLF4 مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ و آزمون آماری One-Way ANOVA و T-Test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان دادند که: ۱- بیان KLF4 در تومورهای سرطانی پستان بیشتر از گروه های حاشیه تومور سرطانی می باشد. ۲- با احتمال زیاد KLF4 در تومورهای سرطانی پستان (حداقل در نوع کارسینومای مجرایی) یک آنکوژن محسوب می شود ۳- سطح بیان KLF4 به طور معنی داری در ارتباط با ماهیت بدخیمی تومور های سرطانی پستان می باشد.
نتیجه گیری: استفاده از KLF4 به عنوان مارکر تشخیصی در تفکیک و شناسایی بافت های سرطانی از غیرسرطانی پستان موثر نیست، ولی از این مارکر می توان برای شناسایی حداقل ۵۰ درصد موارد کارسینومای مهاجم مجرایی پستان و همچنین به عنوان فاکتور بالقوه پیش آگهی دهنده برای تعیین شدت های مختلف تومورسرطانی پستان استفاده کرد.