مقاله بررسی بیان ژن COX5B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۷۶۹ تا ۲۷۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان ژن COX5B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتیپل اسکلروزیس
مقاله ژن COX5B و بیومارکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطاعی جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری چلارسی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صحراییان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالتیپل اسکروزیس نوعی بیماری خود ایمنی، التهابی و تحلیل برنده نورون هاست. نقص در تامین انرژی توسط میتوکندری ممکن است بر میلینه شدن و التهاب در نورون ها و بافت های که تحت تاثیر مالتیپل اسکروزیس هستند اثر بگذارد. نورونها و ماهیچه ها وابستگی زیادی به تامین انرژی توسط متابولیسم اکسیداتیو دارند لذا بدین دلیل ضعف ماهیچه ها در مالتیپل اسکروزیس دیده می شود. در این تحقیق ۵۳ فرد مبتلا به مالتیپل اسکروزیس و ۴۹ فرد سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. پس از از استخراج RNA از خون بیماران و افراد سالم و سنتز cDNA، بیان ژن با استفاده ازتکنیک Real-Time PCR مورد بررسی قرار گرفت. کاهش بیان ژن COX5B در بیماران نسبت به افراد سالم مشاهده شد. کاهش بیان در سطح رونویسی این ژن ممکن است منجر به افزایش گونه های اکسیژن فعال، از دست دادن هموستازی یون کلسیم و آپوپتوز می شود. بنابرین کاهش بیان پروتئین های میتوکندری این فرضیه را تقویت می بخشد که ناهم خوانی بین تقاضای انرژی و کاهش تولید ATP باعث دمیلینه شدن آکسون‌ها در بیماران مالتیپل اسکروزیس می شود. با توجه به نتایج حاصل از این پروژه تحقیقاتی پیش بینی می شود که بتوان از این ژن به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص زودهنگام بیماری مالتیپل اسکروزیس استفاده کرد. بدیهی است که برای رسیدن به این هدف نیاز به تحقیقات تکمیلی می باشد.