مقاله بررسی بیان چندین ژن سرطانی بیضه ای در چندین رده سلولی سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۵۰ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان چندین ژن سرطانی بیضه ای در چندین رده سلولی سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ژن های سرطانی
مقاله بیضه ای
مقاله نشانگر زیستی
مقاله رده سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف آملی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: کوکبی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدزاده اردبیلی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: مریمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پور مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ژن های سرطانی- بیضه ای (Cancer-testis genes) فقط در بافت طبیعی بیضه بیان می شوند، اما برخی از آن ها در بعضی از انواع سرطان ها بیان می شوند. این ژن ها می توانند کاندیدای امید بخشی برای درمان سرطان پستان باشند. این پژوهش برای بررسی فراوانی بیان این ژن ها در رده های سلولی سرطان پستان و مقایسه بیان آن ها در نمونه های سرطان پستان انجام شد.
روش ها: در این مطالعه تحلیلی- توصیفی، پس از تهیه سه رده سلولی سرطان پستان (BT-20, MCF-7 و MDA-MB-231) و کشت آن ها در محیط های مناسب، استخراج RNA و ساخت cDNA (Complementary DNA) انجام شد و با روش Multiplex RT-PCR (Multiplex real time-polymerase chain reaction)، بیان رونوشت های NY-ESO-1 1a، NY-ESO-1 1b، MAGE3، SSX2 و SCP1 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: هیچ کدام از رده های سلولی مورد مطالعه، ژن های سرطانی- بیضه ای مورد بررسی را بیان نکردند. در حالی که تمام رده های سلولی مورد بررسی، ژن شاهد داخلی (GAPDH یا Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) را بیان نمودند.
نتیجه گیری: با توجه به نقش این ژن ها در گامتوژنز، می توان بیان این ژن ها را در سلول های سرطانی مبنی بر تمایززدایی دانست. البته تفاوتی که در فراوانی بیان این ژن ها در رده سلولی سرطان پستان و نمونه های توموری مشاهده شده است، می تواند به پاساژ های متعددی که برای تهیه رده های سلولی انجام می شود، مربوط باشد و همچنین با بررسی تعداد بیشتری از رده های سلولی سرطان پستان برای این ژن ها، می توان به نتایج دقیق تری دست یافت.