مقاله بررسی بیان شاخص های سطحی CD133 ،CD44 و ABCG2 در رده های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول های بنیادی سرطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسی بیان شاخص های سطحی CD133 ،CD44 و ABCG2 در رده های سلولی ملانوما و ارتباط آنها با سلول های بنیادی سرطان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملانوما
مقاله سلول های بنیادی سرطان
مقاله CD133

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی فومشی مطهره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: مولی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صحرانشین سامانی فاضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سلول های بنیادی ملانوما، مسوول تهاجم و متاستاز آن است. در این پژوهش، بیان شاخص های کاندید سلول های بنیادی سرطان در رده های سلولی ملانوما و ارتباط بیان این شاخص ها با ویژگی های بنیادینگی سلول بررسی شد.
مواد و روش ها: میزان بیان شاخص های CD133، CD44 و ABCG2 در رده های سلولی ملانوما (WM115، NA8، SK-MEL، Me67، A375 و D10) توسط فلوسایتومتری سنجیده شد. پس از انتخاب شاخص و رده سلولی مناسب، سلول ها بر اساس بیان و عدم بیان شاخص منتخب به جمعیت مثبت و منفی جداسازی شدند، سپس عملکرد کلنی زایی، تشکیل اسفرویید و همچنین بیان ژن های بنیادی NANOG، SOX2، OCT4 و KLF4 در سه جمعیت مثبت، منفی و رده سلولی جداسازی نشده ارزیابی شدند.
نتایج: نتایج ما نشان داد که در ۱٫۸۵±۲۸٫۶۵ درصد از رده سلولی D10 شاخص CD133 بیان شد. در حالی که در همه رده های سلولی تست شده، شاخص CD44 و ABCG2 فاقد بیان بودند یا بیانی ضعیف داشتند. جمعیت CD133+ افزایش حدود ۱٫۶۴ برابر در قدرت کلنی زایی (p<0.05) و ۲٫۲ برابر در تعداد ملانوسفیر ( p=000) در مقایسه با جمعیت CD133- نشان داد. بررسی بیان ژن های بنیادینگی نشان داد که ژن NANOG و OCT4 در گروه CD133+ و ژن SOX2 در گروه CD133- دارای افزایش بیان بودند و هیچ تفاوتی در بیان ژن KLF4 در میان گروه ها وجودنداشت.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان دادند که شاخص CD133 می تواند به عنوان شاخص سلو ل های شبه بنیادی در رده سلولی D10 و دیگر سلول های ملانوما که شاخص CD133 را بیان می کنند، درنظر گرفته شود.