مقاله بررسی بوم شناسی فردی گیاه کور (.Capparisspinosa L) در منطقه سیستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی بوم شناسی فردی گیاه کور (.Capparisspinosa L) در منطقه سیستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویشگاه
مقاله فنولوژی
مقاله ریشه دوانی
مقاله .Capparis spinosa L
مقاله سیستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سراوانی غیور بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: باقری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه های بوم شناسی فردی که به مطالعه ارتباط یک گونه با محیط اطراف مربوط می شود، اطلاعات پایه ای برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی ارایه می کند. هدف از این تحقیق مطالعه خصوصیت های بوم شناسی فردی Capparis spinosa در منطقه سیستان می باشد. پس از تعیین رویشگاه های این گونه، ویژگی های اقلیمی و ادافیکی رویشگاه های مربوطه، سیستم ریشه گیاه، مراحل فنولوژی، وزن هزار دانه و تعداد غنچه در هر پایه تعیین شد. نتایج نشان داد که رویشگاه های این گونه به طورگسسته در بخش های شرقی و غربی منطقه قرار دارند. خاک رویشگاه های این گونه اغلب دارای بافت شنی لومی و لوم رسی شنی، اسیدیته ۸ تا ۸٫۶ و شوری خاک ۱٫۳ تا ۵۸٫۷ دسی زیمنس بر متر بود. متوسط پوشش تاجی گیاه ۹ تا ۱۷٫۵ درصد در رویشگاه های مربوطه بدست آمد و ریشه دوانی این گونه حداکثر تا عمق دو متر مشاهده گردید. همچنین مطالعه مراحل فنولوژیک گونه نشان داد که رشد رویشی آن از اوایل اسفند آغاز و در اوایل تیر گیاهان به گلدهی کامل می رسند. بذردهی آن از اواسط تیر آغاز و تا اواسط مرداد ادامه می یابد. تعداد غنچه در هر پایه حدود ۳۰ عدد و وزن هزار دانه ۴٫۲ گرم می باشد. با توجه به مقاومت زیاد این گونه در برابر شرایط نامساعد طبیعی منطقه مانند گرمای شدید، رطوبت کم و طوفان شن، می تواند در برنامه های اصلاحی و احیای مراتع دشت سیستان استفاده شود.