مقاله بررسی بهبود خود تمیزشوندگی پارچه پنبه ای پوشش داده شده با نانو استرانتیوم تیتانات و نانو تیتانیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۵۹ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی بهبود خود تمیزشوندگی پارچه پنبه ای پوشش داده شده با نانو استرانتیوم تیتانات و نانو تیتانیا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودتمیزشوندگی
مقاله استرانتیوم تیتانات
مقاله تیتانیا
مقاله پنبه
مقاله کراسلینک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهوری سالار
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی رکن آبادی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله سعی بر آن بود تا به بهینه سازی خصوصیت خودتمیزشوندگی پارچه پنبه ای با استفاده از نانو تیتانیا و نانو استرانتیوم تیتانیات پرداخته شود. در این راستا پارچه های پنبه ای با درصد های متفاوتی از این دو ماده پوشش دهی شده و با توجه به خاصیت فتو کاتالیستی بالای نانو SrTiO3، عمل آوری پارچه پنبه ای دارای پوشش نانو SrTiO3 با روش کراسلینک صورت پذیرفت. ویژگی خود تمیز شوندگی برای لکه های رنگی ایجاد شده تحت تابش نور ماورا بنفش ارزیابی گشت. ساختار پوشش نانو مواد بر روی پارچه با میکروسکوپ الکترونی SEM و حالت بلورین پودر جامد و پوشش استرونتیوم تیتانات بر روی پارچه پنبه ای با پراش اشعه ایکس (XRD) و تخریب لکه های رنگی با استفاده ازاسپکتروفتومتر انعکاسی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جهت اطمینان از وجود درصدهای به کار رفته از نانو مواد بر روی پارچه های پنبه ای از دستگاه XRF استفاده شد. بدست آوردن پارچه پنبه ای که ویژگی خود تمیز شوندگی آن بالاتر از روش های مرسوم استفاده از نانو TiO2 باشد از اهداف اصلی این مقاله بوده که نتایج حاصله حاکی از ثبات پوشش ایجاد شده و افزایش میزان خودتمیزشوندگی پارچه های حاوی مخلوط نانو SrTiO3 و نانو TiO2 بود.