مقاله بررسی بقا بر اساس سیستم نمره بندی GPA در مبتلایان به متاستازهای مغزی درمان شده با رادیوسرجری گامانایف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۷۶ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی بقا بر اساس سیستم نمره بندی GPA در مبتلایان به متاستازهای مغزی درمان شده با رادیوسرجری گامانایف
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمره بندی GPA
مقاله پیش آگهی
مقاله گامانایف رادیو سرجری
مقاله متاستازهای مغزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهزادی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: بیطرف محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آذر مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: عالی خانی مزدک
جناب آقای / سرکار خانم: زالی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانیان ثریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به مراجعه مبتلایان به متاستازهای مغزی و نگرانی از پیش آگهی بقای درمان با رادیوسرجری گامانایف در این بیماران و برای پاسخ به این سوال که آیا نمره بندی GPA قادر به پیش بینی بقا درمان خواهد بود یا خیر، این تحقیق روی مراجعین به مرکز گامانایف ایران طی سال های ۸۹-۱۳۸۱ انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه به روش مقطعی انجام گرفت. کلیه بیمارانی که با تشخیص متاستازهای مغزی تحت درمان با گامانایف قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان پی گیری شاخص های بالینی و پرتونگاری و سیستم نمره بندی GPA بررسی و بقای بیماران با کاپلان مایر ارایه گردید.
یافته ها: طی مدت ۸ سال، مطالعه روی ۲۲۰ بیمار واجد شرایط انجام گرفت. سن بیماران ۱۲٫۷±۵۴ سال (از حداقل ۱۹تا ۸۲ سال) بوده و بیماران به مدت میانگین ۷ ماه ( ۲۵-۱ ماه) بعد از درمان با گاما نایف پی گیری شدند. نمره GPA و متوسط بقای بیماران بر اساس زیر گروه های رتبه بندی GPA، ۰-۱، ۱٫۵-۲٫۵،۳ و ۴- ۳٫۵ به ترتیب ۰٫۴±۴، ۰٫۷±۶، ۰٫۹±۹ و ۱٫۸±۱۲ و بقای کلی بیماران ۰٫۶±۷ ماه بود و تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها دیده شد (P<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد نمره بندی GPA در پیش آگهی بقای بیماران متاستاز مغزی در درمان با گاما نایف موثر و مفید است. انجام تحقیقات تجربی بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.