مقاله بررسی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک کم چرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسی بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس در بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک کم چرب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
مقاله باسیلوس کواگولانس
مقاله بستنی
مقاله پروبیوتیک
مقاله سین بیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شکرفروش سیدشهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه بقای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس بعد از انجماد و در طی ۹۰ روز نگه داری در دمای ۱۸- درجه سلسیوس در بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک کم چرب مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر یک گروه کنترل که بستنی معمولی بود، دو ترکیب بستنی پروبیوتیک با استفاده از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس و دو ترکیب بستنی سین بیوتیک که علاوه بر میکروارگانیسم، ۵ درصد مقدار چربی با اینولین جایگزین شده بود، تهیه شد. اگرچه مقدار چربی در بستنی های سین بیوتیک بطور معنی داری (p<0.01) پایین تر از بستنی های پروبیوتیک و کنترل بود اما مقدار ماده خشک این بستنی ها با هم تفاوت معنی داری نداشت. شمارش تعداد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و باسیلوس کواگولانس بیش تر از حد توصیه شده ۶ واحد لگاریتمی پرگنه در هر گرم بستنی در تمامی نمونه های بستنی های پروبیوتیک و سین بیوتیک در دوره نگه داری به مدت ۹۰ روز بود. میزان بقای باسیلوس کواگولانس چه بعد از فرآیند انجماد و چه در انتهای دوره نگه داری بستنی در شرایط انجماد بالاتر از لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. اینولین اثر محافظتی روی میکروارگانیسم های پروبیوتک در دوره نگه داری نداشت. با توجه به این که نسبت بالایی از میکروارگانیسم های پروبیوتیک برای یک دوره طولانی قادر به زنده ماندن در بستنی های تولیدی بودند، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که این فرآورده شیری منجمد پتاسیل بالایی برای استفاده به عنوان یک غذای فراسودمند دارد.