مقاله بررسی بقایای حشره کش دیازینون در زمین های کشاورزی آمل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی بقایای حشره کش دیازینون در زمین های کشاورزی آمل
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله روش های آماری
مقاله دیازینون
مقاله کروماتوگرافی لایه نازک
مقاله آمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارجمندی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شایقی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: توکل میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از سال ها قبل در کشورهای پیشرفته، بررسی های زیادی در زمینه باقی مانده حشره کش ها بر روی مواد غذایی انجام شده است ولی متاسفانه در کشور ما با وجود مصرف بی رویه حشره کش ها، مطالعه زیادی در این مورد صورت نگرفته است. در بیش تر شالیزارهای استان مازندران برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج، از حشره کش فسفره دیازینون استفاده می شود. این بررسی در برنج زارهای شمال کشور انجام شد تا از میزان باقی مانده این حشره کش ها در زمان مصرف برنج آگاهی لازم به دست آید. این مطالعه در یک مرکز از شهرستان آمل در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک جهت بررسی دیازینون بر روی ۱۲۵ نمونه انجام گرفت. نتایج نشان داد که دیازینون در ایستگاه های ۱ و ۴، تا هفته دوم و در ایستگاه های ۲ و ۳، تا ماه اول و در ایستگاه ۵، تا ماه دوم مشاهده شد. بالاترین میزان سم دیازینون در ایستگاه ۱ به میزان تقریبی ۱٫۱۴ppm بوده است (میانگین از نمونه برداری چندین ایستگاه)، که بیش تر از مقادیر تعیین شده استاندارد کشورهای اروپایی می باشد. در این رابطه، شرایط اقلیمی منطقه، خواص فیزیکی و شیمیایی حشره کش فوق از جمله خاصیت تدخینی دیازینون موثر است. در طی دوره رشد گیاه، به سبب همین خاصیت ها، سم دیازینون جذب گیاه شده و به تدریج اثرهای خود را از دست می دهند.