مقاله بررسی برهمکنش هندسه تلماسه بر ساختار جریان و طول ناحیه جدایی با استفاده از دستگاه های سرعت سنج PIV و ADV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۳۲۸ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسی برهمکنش هندسه تلماسه بر ساختار جریان و طول ناحیه جدایی با استفاده از دستگاه های سرعت سنج PIV و ADV
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد تلماسه شنی
مقاله ساختار جریان
مقاله ناحیه جدایی
مقاله مدل هیدرولیکی سیم
مقاله PIV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی آرتمیس
جناب آقای / سرکار خانم: افضلی مهر حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق ساختار جریان بر روی تلماسه های شنی با اندازه گیری های آزمایشگاهی در یک فلوم ۱۲ متری مستقر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه فنی گراتس اتریش، بر روی ۴ نوع تلماسه دو بعدی به طول موج ۱ متر و عرض فلوم مورد استفاده، زاویه وجه پایین دست ۸ و ۳۸ درجه و ارتفاع های ۴، ۶ و ۸ سانتی متر تشکیل شده از ذرات ۱۳٫۲ و ۵٫۸ میلی متر مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری داده های سرعت و آشفتگی جریان توسط دستگاه ADV با فرکانس ۲۰۰Hz و PIV انجام شده و در نهایت نتایج حاصل از پروفیل های برداشتی با نرم افزار هیدرولیکی سیم مقایسه و تحلیل شدند. نتایج ۲۸ سری آزمایش انجام شده در شرایط گوناگون هیدرولیکی شامل دو دبی جریان (۳۰ و ۶۰ لیتر بر ثانیه) و دو عمق متفاوت جریان (۳۱٫۷ و ۱۹٫۵ سانتی متر) نشان می دهد که افزایش پارامترهایی نظیر ارتفاع تلماسه، سرعت جریان، قطر ذرات تلماسه و کاهش عمق جریان سبب افزایش طول ناحیه جدایی جریان می شود، هرچند برای زاویه وجه پایین دست ۸ درجه پدیده جدایی جریان قابل مشاهده نیست. بررسی ها همچنین نشان می دهند که در برخی شرایط هیدرولیکی در تلماسه نوع ۴ (ارتفاع ۴ سانتی متر و زاویه ۳۸ درجه)،ADV  قادر به اندازه گیری سرعت های منفی در محل اتصال دو تلماسه نیست، هرچند PIV و نتایج حاصل از شبیه سازی عددی توسط مدل سیم، ناحیه جدایی جریان را نشان می دهد.