مقاله بررسی برخی پارامترهای یونی و هورمونی سرم خون لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricata خارج از فصل تخم گذاری در جزیره قشم (خلیج فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آبزیان و شیلات از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی پارامترهای یونی و هورمونی سرم خون لاک پشت عقابی Eretmochelys imbricata خارج از فصل تخم گذاری در جزیره قشم (خلیج فارس)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارامترهای یونی
مقاله پارامترهای هورمونی
مقاله خارج از فصل تخم گذاری
مقاله لاک پشت عقابی
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احسان پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بحری امیرهوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه برخی پارامترهای یونی سرم خون (سدیم، پتاسیم، کلر، آهن، کلسیم و فسفر) و پارامترهای هورمونی (استرادیول، پروژسترون، FSH و LH) لاک پشت عقابی در خارج از فصل تخم گذاری (پاییز) پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ارتباط معنی داری بین اغلب فاکتورهای یونی و هورمونی با پارامترهای زیست سنجی (وزن، طول و عرض کاراپاس) وجود داشت (۰٫۰۱>P). دامنه پارامتر های یونی شامل سدیم، پتاسیم و کلر به ترتیب: ۱۵۰-۱۱۰، ۴٫۶-۲٫۲، ۱۱۵-۸۵ میلی مول بر لیتر و آهن، کلسیم و فسفر به ترتیب: ۳۳٫۲-۵٫۳ میکرو گرم بر دسی لیتر، ۱۱٫۳-۵٫۸ و ۱۵-۴٫۴ میلی گرم بر دسی لیتر اندازه گیری گردید. پارامترهای هورمونی استرادیول، پروژسترون، FSH و LH نیز به ترتیب: ۱۷-۹ پیکو گرم بر میلی لیتر، ۰٫۶۵-۰٫۲۱ نانو گرم بر میلی لیتر، ۷-۰٫۸ میکرو واحد بر لیتر و ۲٫۲-۰٫۷ نانو مول بر لیتر گزارش گردید. داده های این مطالعه می توانند به عنوان مقادیر مرجع و راهنما جهت ارزیابی وضعیت سلامت، پتانسیل رشد و تولید مثل جمعیت های لاک پشت های دریایی در فصل تخم گذاری و خارج از فصل تخم گذاری ارایه گردد.