مقاله بررسی برخی ویژگی های فنولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۰۰ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی ویژگی های فنولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره (.Carthamus tinctorius L) در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل دهی
مقاله رسیدن
مقاله بیوماس
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی امیرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اختلاف های فیزیولوژیکی ژنوتیپ های گلرنگ بهاره، آزمایشی با استفاده از ۷ رقم گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه های تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۲ به اجرا درآمد. این تحقیق صفات مهم زراعی ازقبیل: بیوماس، شاخص برداشت، روز تا غنچه دهی، روز تا گل دهی، روز تا ۵۰% گل دهی، روز تا پایان گل دهی، روز تا رسیدن، اندازه گیری و بررسی گردید. نتایج نشان داد که کمترین میزان روز تا ۵۰ درصدگل دهی، روز تا پایان گل دهی و روز تا رسیدن به ترتیب با ۶۸ ،۸۳ و ۱۰۲ روز متعلق به لاین شماره ۳(I.L.111)   می باشد. هم چنین بالاترین میزان بیوماس مربوط به I.L.111  با ۵۹٫۸ گرم در بوته است. بالاترین میزان شاخص برداشت نیز مربوط به لاین (I.L.111) با ۲۸٫۵ درصد می باشد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی می توان لاین جدید I.L.111 را به عنوان یک رقم مناسب بهاره برای منطقه کرج و سایر مناطق مشابه توصیه نمود.