مقاله بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش های خشکی و شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۷۷۴ تا ۷۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Boiss & Buhse Salvia sahendica) در شرایط تنش های خشکی و شوری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مریم گلی سهندی
مقاله تنش های محیطی
مقاله درصد و سرعت جوانه زنی
مقاله طول ریشه چه و ساقه چه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی عباداله
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس مریم گلی در ایران دارای ۵۸ گونه گیاهی علفی یکساله و چندساله است که ۱۷ گونه آن انحصاری بوده که یکی از آنها معروف به مریم گلی سهندی با نام علمی Salvia sahendica Boiss & Buhse است. به منظور بررسی عکس العمل جوانه زنی بذر این گیاه به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ و همچنین تنش شوری ناشی از کلرید سدیم، دو آزمایش مستقل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. آزمایش اول شامل اثر سطوح مختلف خشکی (صفر، ۲-، ۴-، ۶-، ۸- و ۱۰- بار) و آزمایش دوم شامل اثر سطوح مختلف شوری (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی مولار) بر درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه، طول ریشه چه و ساقه چه بود. نتایج نشان دهنده اثر معنی دار تیمارهای خشکی و شوری بر تمامی صفات مورد بررسی بود. در بررسی اثر تنش خشکی، بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی در تیمار ۲- بار و ۱۰- بار (به ترتیب ۶۰٫۱۱ و ۴۱٫۵۵ درصد) و بیشترین شاخص بنیه در تیمار ۴- بار (۶۲٫۰۷) مشاهده شد. در بررسی اثر تنش شوری، بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی در تیمار ۵۰ میلی مولار و ۲۵۰ میلی مولار (به ترتیب ۵۵٫۶۱ و ۱۴٫۴۳ درصد) و بیشترین شاخص بنیه در تیمار شاهد (۵۴٫۰۷) اندازه گیری گردید. طول ریشه چه کمتر از طول ساقه چه تحت تاثیر تنش ها قرار گرفت. با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد مریم گلی سهندی تحمل نسبتا خوبی به شرایط تنش خشکی و شوری در مرحله جوانه زنی دارد.