مقاله بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی جزایر خان، نخیلو، ام الگرم و تهمادون در پارک ملی مند در استان بوشهر در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعیت جوجه آور
مقاله جزایر
مقاله زیستگاه حساس
مقاله خلیج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی راد بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی برخی شرایط زیستگاهی و تعیین جمعیت پرندگان جوجه آور جزایر پارک ملی مند با شمارش مستقیم جمعیت پرندگان و اندازه گیری برخی فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی آب اطراف جزایر از فروردین تا شهریور ماه ۱۳۸۷ انجام گردید. در مدت ۶ ماه مطالعه، ۴۴ گونه پرنده در این جزایر شناسایی شد. ۴۴ گونه شناسایی شده حدودا ۱٫۵ درصد گونه های پرندگان ایران را تشکیل می دهند. پرندگان شناسایی شده در جزایر پارک ملی مند در دو گروه عمده مهاجر عبوری و مهاجر جوجه آور طبقه بندی شدند. ۸ گونه از پرندگان شناسایی شده با جمعیت ۴۰۴۲۴ جفت در جزایر نخیلو، خان و ام الگرم پارک ملی مند جوجه آوری داشتند. در بین گونه های زادآور، پرستو دریایی کاکلی کوچک با جمعیت ۱۹۰۱۳ جفت و پرستو دریایی پشت تیره با ۱۷۴۴۰ جفت غالب بودند جمعیت جوجه آور کاکلی بزرگ ۹۲۰ جفت، جمعیت جوجه آور اگرت ساحلی در جزیره نخیلو ۹۲ جفت، در جزیره ام الگرم ۹۲ جفت و در جزیره خان ۷۲ جفت، جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوار در جزیره نخیلو ۲۲۶۶ جفت و در جزیره ام الگرم ۴۸۱ جفت بر آورد شدند. در سال ۱۳۸۶ جوجه آوری یک جفت سلیم شنی کوچک از جزیره نخیلو گزارش شده بود که در سال ۱۳۸۷ جوجه آوری نداشت. اطلاعات بدست آمده نشان می دهند که به ترتیب جزایر نخیلو، ام الگرم و خان دارای اهمیت بیشتری برای حفظ نسل پرندگان جوجه آور آبزی می باشند. هدف از این مطالعه تعیین جمعیت جوجه آور پرندگان آبزی و شرایط زیستی آن ها برای مدیریت و حفاظت محیط زیست جزایر بود. با توجه به اطلاعات بدست آمده بهترین روش مدیریتی جزایر، مدیریت اکوسیستمی، با نگرش جذب اکوتوریست با برنامه ریزی و بدون آسیب رسانی به محیط زیست طبیعی و جمعیت پرستوهای دریایی و سایر جوجه آوران جزایر می باشد.