مقاله بررسی برخی شاخص های زیستی مولدین ماهی کپور دریایی Cyprinus carpio در مرکز تکثیر سیجوال، بندر ترکمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی شاخص های زیستی مولدین ماهی کپور دریایی Cyprinus carpio در مرکز تکثیر سیجوال، بندر ترکمن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کپور
مقاله پارامترهای رشد
مقاله هماوری
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما سحر
جناب آقای / سرکار خانم: یلقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کپور دریایی (Cyprinus carpio L., 1758) ، یکی از گونه های اقتصادی دریای خزر است که به علت سهم ۸۰ درصدی آن در صید تجاری سواحل شرقی دریای خزر از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور حفظ و بازسازی ذخایر این گونه، امروزه روش تکثیر مصنوعی مولدین مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین مطالعه برخی خصوصیات زیستی مولدین مورد استفاده در مراکز تکثیر ضروری بنظر می رسد. در این مطالعه تعداد ۱۶۵ کپور دریایی (۷۸ ماهی ماده و ۸۷ ماهی نر) پس از زیست سنجی، با استفاده از فلس تعیین سن شدند. ماهیان نر در دامنه طولی۶۶۰-۲۵۳ میلی متر و وزنی ۳۶۷۰-۲۶۵ گرم و ماهیان ماده در دامنه طولی ۶۰۲-۳۰۵ میلی متر و دامنه وزنی ۲۹۰۰-۳۱۰ گرم و دامنه سنی ۲ تا ۱۴ سال قرار داشتند. الگوی رشد ماهیان به صورت آلومتریک منفی (ماده b=2.843و نر b=2.924) و پارامترهای رشد برتالانفی برای ماهی کپور ماده L (t)=765.845 (1-e (-0.108(t+0.18))) و در ماهی کپور نر L (t)=782.45 (1-e (-0.112 (t+0.35))) برآورد گردید. هماوری مطلق کپور ماهیان از ۷۷۴۴۷ تا ۴۳۰۷۴۵ عدد تخم محاسبه شد. کاهش گروه های سنی و نیز ماهیان مسن تر نسبت به مطالعات گذشته و وضعیت نامناسب رشد و تولیدمثل مولدین کپور دریایی، به شرایط زیستگاهی و تا حدی صید بی رویه آن در سواحل جنوبی دریای خزر مربوط می شود که مدیریت صید آن ضروری به نظر می رسد.