مقاله بررسی برخی خصوصیات زیستی و ارزیابی کمی و کیفی بچه ماهیان چالباش (Acipenser gueldenstaedti) رهاسازی شده به رودخانه های استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی خصوصیات زیستی و ارزیابی کمی و کیفی بچه ماهیان چالباش (Acipenser gueldenstaedti) رهاسازی شده به رودخانه های استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز شهید مرجانی
مقاله سد وشمگیر
مقاله Acipenser gueldenstaedti
مقاله پایش کمی و کیفی
مقاله شاخص های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت غلام پور طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقیق حاضر پایش کمی و کیفی و شاخص های رشد بچه ماهیان چالباش (Acipenser gueldenstaedti) در کارگاه های شهید مرجانی و سد وشمگیر که از مراکز عمده تولید بچه ماهیان خاویاری جهت رهاسازی به رودخانه های استان گلستان می باشند، در سال ۱۳۸۱ اجرا گردید و شاخص های رشد بچه ماهیان دو کارگاه مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا، میزان تولید بچه ماهیان چالباش کشت داده شده در مرکز شهید مرجانی ۱۴۰۰۰۰۰ قطعه و در کارگاه سد وشمگیر ۲۶۰۰۰۰ قطعه گزارش گردید. میانگین وزن رهاسازی بچه ماهیان چالباش در مرکز شهید مرجانی ۸٫۴۶±۱٫۵۲ گرم و در کارگاه سد وشمگیر ۸٫۳۵±۱٫۸۱ گرم اندازه گیری گردید. سطح کشت بچه ماهیان چالباش در سال ۱۳۸۱ در کارگاه شهید مرجانی ۱۴ هکتار، تعداد بچه ماهیان چالباش رهاسازی شده ۸۸۶۴۱۷ قطعه و درصد بازماندگی آنو ۶۳٫۳ درصد گزارش گردید. هم چنین سطح کشت بچه ماهیان چالباش در این سال در کارگاه سد وشمگیر ۴ هکتار، تعداد بچه ماهیان چالباش رهاسازی شده ۶۵۷۶۰ قطعه و درصد بازماندگی آن ۲۵٫۲۹ درصد گزارش گردید. در این پژوهش درصد فراوانی طولی و وزنی بچه ماهیان چالباش رهاسازی شده مورد بررسی گرفت. به علاوه ضریب چاقی و نرخ رشد، رابطه طول و وزن، ضریب همبستگی در بچه ماهیان به تفکیک مراکز محاسبه و بررسی شد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که میانگین وزن رهاسازی، ضریب چاقی و نرخ رشد بچه ماهیان چالباش در دو کارگاه مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (P>0.05).