مقاله بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در استخرهای مرتبط با تالاب گمیشان، دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی خصوصیات زیستی میگوی Palaemon elegans در استخرهای مرتبط با تالاب گمیشان، دریای خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات زیستی
مقاله Palaemon elegans
مقاله تالاب گمیشان
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: یلقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت مهر مایسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد ۵۸۳ میگوی Palaemon elegans از آذر ماه ۱۳۸۹ لغایت خردادماه ۱۳۹۰ از استخرهای پرورش میگو، مرتبط با تالاب گمیشان واقع در جنوب شرقی دریای خزر با عمق متوسط ۱ متر با استفاده از ساچوک چشمه ریز به قطر ۶ میلی متر به صورت ماهانه جمع آوری شد. نتایج نشان داد ماده ها رشد بیشتری از نرها داشتند. بیشترین طول کل، طول کاراپاس، طول پروپود و وزن کل در جنس ماده به ترتیب ۴۴٫۷۰ میلی متر، ۱۳٫۷۰ میلی متر، ۳۲٫۸۰ میلی متر و ۲٫۷۰ گرم و در جنس نر به ترتیب ۴۰٫۱۰ میلی متر، ۱۱٫۲۰ میلی متر، ۲۸٫۳۰ میلی متر و ۱٫۴۱ گرم بود. نسبت جنسی نمونه های جمع آوری شده ۴۴٫۷۶ درصد ماده و ۵۵٫۲۳ درصد نر ثبت شد که این با نسبت ۱:۱ تفاوت معنی داری دارد (p<0.05). رابطه طول کل – وزن در نرها W=0.00003L2.864 و در ماده ها W=0.00001L3.088 محاسبه گردید. الگوی رشد در ماده ها ایزومتریک و در نرها آلومتریک منفی بود. طول کل میگوهای ماده در زمانی که ۵۰ درصد آنها در مرحله بلوغ بودند (Lm50) برابر ۳۴٫۵۲ میلی متر برآورد گردید.