مقاله بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی سفید رودخانه ای
مقاله Leuciscus cephalus
مقاله مازندران
مقاله شاخص رسیدگی جنس
مقاله شاخص کبدی
مقاله طول چنگالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع اردلان آریا
جناب آقای / سرکار خانم: راد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی احد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق از ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۸۷ تا ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۸ در رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus (cephalusانجام گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع ۴۴۱ عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده، ۱ به ۱٫۴۱ بدست آمد. میانگین طول کل ماهیان سفید رودخانه ای صید شده حدود ۱۶۵٫۶±۲۹٫۸۱ میلی متر می باشد. حداکثر میانگین طول کل مربوط به اردیبهشت ماه با میانگین ۱۹۰٫۶±۳۸٫۳۲ میلی متر بوده و حداقل میانگین طول کل مربوط به آبان ماه با میانگین ۱۳۷٫۵±۲۶٫۷۰ میلی متر بوده است. میانگین طول چنگالی و وزن بدست آمده برای جنس نر به ترتیب ۱۳۹٫۷۲±۲۶٫۴۹ میلی متر و ۴۳٫۱۸±۲۱٫۵۸ گرم و این مقادیر برای جنس ماده به ترتیب ۱۵۲٫۸۸±۳۰٫۰۶ میلی متر و ۵۷٫۳۲±۲۷٫۰۸ گرم بدست آمد. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه بین میانگین طول چنگالی در دو جنس نر و ماده و میانگین وزن در دو جنس اختلاف معنی داری نشان داد (P<0.05). همبستگی مثبت بین طول چنگالی با وزن بدن در کل جمعیت مشاهده شد (R2=0.950). نمونه ها به ۹ گروه سنی (۰+، ۱، ۱+، ۲، ۲+، ۳، ۳+، ۴، ۴+) تعلق داشتند. بیشترین تعداد ماهیان سفید رودخانه ای در گروه سنی ۲ (۱۱۴ عدد) و کمترین تعداد ماهیان در گروه سنی ۴+ سال (۶ عدد) بودند. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر ۱٫۴۷±۰٫۹۴ و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده ۲٫۹۵±۱٫۸۳ بدست آمد. میانگین شاخص کبدی برای ماهیان سفید رودخانه ای نر ۰٫۷۳±۰٫۴۹ و برای ماهیان سفید رودخانه ای ماده ۱٫۰۸±۰٫۷۱ بدست آمد. با توجه به این بررسی زمان تخمریزی ماهی سفید رودخانه ای از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمریزی آنها به صورت دفعه ای است.