مقاله بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی گیاه دارویی کما آنغوزه (.Ferula assa-foetida L) مطالعه موردی منطقه سبزوار استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی خصوصیات اکولوژیکی گیاه دارویی کما آنغوزه (.Ferula assa-foetida L) مطالعه موردی منطقه سبزوار استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژیکی
مقاله رویشگاه
مقاله گیاه دارویی
مقاله کما آنغوزه
مقاله چاه سوخته سبزوار
مقاله خراسان رضوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بمرود غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنغوزه با نام علمی Ferula assa-foetida L. از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان و یکی از گونه های دارویی، صنعتی و غذایی است که ارزش علوفه ای چندانی ندارد، اما علاوه بر نقشی که در حفاظت خاک برعهده دارد نوعی صمغ تولید می نماید که ارزش دارویی و صنعتی فراوانی دارد. در این تحقیق که به منظور شناخت نیازهای اکولوژیکی این گونه جهت برنامه ریزی با هدف مدیریت و بهره برداری پایدار از آن گونه صورت پذیرفت، پراکنش گونه با استفاده از مطالعات صحرایی مشخص گردید، سپس خصوصیات اکولوژیکی رویشگاه از قبیل: اقلیم، توپوگرافی، ارتفاع از سطح دریا، شیب، پوشش گیاهی و گونه های همراه، فنولوژی و خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که منطقه چاه سوخته سبزوار یکی از رویشگاه های عمده این گونه در استان خراسان رضوی می باشد. مساحت کل منطقه حدود ۷۲۲۸ هکتار که از این میان ۱۸۵۸ هکتار رویشگاه مفید و قابل بهره برداری می باشد. ارتفاع از سطح دریای رویشگاه های آن بین ۱۳۵۰ تا ۱۹۱۸ متر متغیر بوده، با بارندگی بیش از ۱۸۹٫۵ میلی متر و متوسط دمای حداکثر سالانه ۲۳٫۹ و متوسط حداقل سالانه ۱۱٫۴ درجه سانتی گراد، شیب بین ۱۰تا بیش از ۵۰%، با اقلیم نیمه خشک که بیشتر در خاک های اریدی سل است که متشکل از ماسه سنگ و مارن قرمز است، دیده می شوند. میزان ECe آن بین ۰٫۵ dS/cm تا ۲٫۱ و pH بین ۷٫۵ تا ۸ متغیر است. درصد مواد آهکی این نوع خاک بین ۱۷-۱۵ درصد تعیین شده است. گیاهانی چون گونه های درمنه Artemisia aucheri، آنغوزه Ferula assa-foetida L. و تلخه بیان Sophora pachycarpa به ترتیب تیپ گیاهی اول را و گونه های درمنه Artemisia aucheri و قیچ Zygophyllum atriplicoides تیپ گیاهی دوم را در این رویشگاه تشکیل می دهند.