مقاله بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی، آناتومی و رفتار خشک شدن تخته های حاصل از درختان کهن سال نخل (.Phoenix dactylifera L) در شهرستان بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۴۹۸ تا ۵۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی، آناتومی و رفتار خشک شدن تخته های حاصل از درختان کهن سال نخل (.Phoenix dactylifera L) در شهرستان بم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخل
مقاله خشک کردن
مقاله ویژگی های فیزیکی
مقاله آناتومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طارمیان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر امیر
جناب آقای / سرکار خانم: غلامیان هادی
جناب آقای / سرکار خانم: اولادی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، ویژگی های فیزیکی، آناتومی و رفتار خشک شدن چوب نخل (Phoenix dactylifera L.) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور، چهار اصله درخت نخل کهن سال از شهرستان بم در استان کرمان قطع شد. سپس تخته هایی به ابعاد ۳۰۰×۵۰×۳۰ میلی متر در راستای مغز به پوست و از ارتفاع برابر سینه تهیه شده و پس از اندازه گیری رطوبت سبز و جرم ویژه، در یک خشک کن نیمه صنعتی و مطابق برنامه ملایم چوب خشک کنی تا رطوبت حدود ۸% خشک شدند. علاوه براین، نزدیک ترین تخته به مغز و پوست برای مطالعات میکروسکوپی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رطوبت سبز چوب نخل در دامنه ۱۵۰-۲۶۰ درصد و جرم ویژه آن در دامنه ۰٫۲۵-۰٫۳۹ متغیر بود و از مغز به طرف پوست بر مقدار رطوبت سبز آن افزوده و از جرم ویژه آن کاسته شد. مطالعات آناتومی و تجزیه و تحلیل آماری نیز نشان داد که بین میانگین تعداد حفرات آوندی و تعداد دستجات آوندی در مغز و پوست تفاوت چندانی وجود نداشته ولی میانگین مساحت حفرات آوندی در ناحیه مغز بمراتب بیشتر بود. نتایج همچنین نشان دادند که سرعت خشک شدن تخته های نخل بالا بوده و پس از ۷ روز به رطوبت نهایی حدود ۸ درصد رسیدند. سرعت خشک شدن نمونه های نزدیک پوست بیشتر از نمونه های نزدیک مغز بوده و در هیچ یک از تخته های نخل عیوب مربوط به تغییر شکل (تاب، خمیدگی، کمانی، ناودانی) و ترک های سطحی رخ نداد.