مقاله بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی Capoeta fusca در خراسان جنوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی Capoeta fusca در خراسان جنوبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Capoeta fusca
مقاله بیولوژی
مقاله بیوسیستماتیک
مقاله خراسان جنوبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: استواری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شجیعی هومن
جناب آقای / سرکار خانم: کمی حاجی قلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه برخی از خصوصیات بیولوژیکی ماهی ۱۸۹۷ Nikolskii fusca Capoeta در استان خراسان جنوبی، تعداد ۲۵۵ نمونه از این گونه، با کمک تور دستی با چشمه ۱ میلیمتر از ۳ ایستگاه در حوضه آبریز لوت و ۷ ایستگاه در حوضه آبریز بجستان جمع آوری شدند. در این تحقیق، ۱۱ صفت مورفومتریک و ۶ صفت مریستیک از این گونه مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی رابطه ی بین سه فاکتور طول کل و طول سر، طول کل و ارتفاع بدن و طول سر و ارتفاع بدن، نشان داد که آنها دارای ضریب همبستگی ۰٫۹۹ بوده و دارای یک همبستگی مثبت و معنی داراند و بررسی رابطه بین طول کل و وزن بدن در این گونه نشان داد که این دو عامل نسبت به هم دارای رشد آلومتریک هستند؛ همچنین محاسبه شاخص های RLG و VI نشان داد که این گونه گیاه خوار بوده و نسبتا پرخور می باشد.