مقاله بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) به منظور بهینه سازی فصل صید در آب های دریای عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger) به منظور بهینه سازی فصل صید در آب های دریای عمان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی حلوا سیاه
مقاله تخم ریزی
مقاله پویایی جمعیت
مقاله دریای عمان
مقاله Parastromateus niger

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آژیر محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: ولی نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: جمال زاده حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برخی از خصوصیات زیستی ماهی حلوا سیاه دردوره زمانی ۱۳۸۲-۱۳۸۳ در دریای عمان سواحل سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس فراوانی مراحل جنسی پیشرفته یک دوره تخم ریزی طولانی برای ماهی حلواسیاه از اسفند تا آذرماه مشخص شد که با مقایسه آن به وسیله شاخص گنادی (GSI) دو اوج تخم ریزی شامل اوج قوی در مرداد و اوج ضعیف در اسفند ماه تعیین گردید. براساس میانگین طول بلوغ جنسی (۳۹ سانتی متر=Lm50%) و احتساب صید ماهی حلوا سیاه از طول ۳۹ سانتی متر، چشمه استاندارد (گره تا گره مقابل) برای صید این گونه ۱۶۷٫۷ میلی متر با نخ مولتی فیلامنت محاسبه گردید. در بررسی محتویات معده کرم های حلقوی و لارو میگو هرکدام با ۲۹ درصد بیش ترین سهم را دارا بودند. با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی، پارامترهای پویایی جمعیت گونه فوق محاسبه و ضریب بهره برداری برابر ۰٫۵۴=E برآورد گردید که نشان از افزایش سطح بهره برداری می باشد. طول بی نهایت (L¥)۶۹٫۱ سانتی متر، میزان مرگ و میر طبیعی (M)، مرگ و میر صیادی(F)  و مرگ و میر کل (Z) به ترتیب ۰٫۵۷، ۰٫۹۳، ۱٫۷۲ و همچنین ضریب رشد(K)0.26 در سال محاسبه گردیدند. همچنین رابطه طول و وزن ماهی حلوا سیاه محاسبه شد و مقادیر a، b و r2 (ضریب همبستگی) به ترتیب ۰٫۰۴۸، ۲٫۸۱۲۱ و ۰٫۹۸ بدست آمد.