مقاله بررسی باکتری های رو رست علف های هرز در باغ های میوه دانه دار در استان خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسی باکتری های رو رست علف های هرز در باغ های میوه دانه دار در استان خراسان رضوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری
مقاله رورست
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهورپرالک اسفندیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علف های هرز همواره موجب بروز مشکل جدی و آلودگی در باغ های میوه دانه دار شده و میزبان اولیه، ثانویه و اپی فیتی برخی از باکتری های مهم گیاهی هستند که در صورت انتقال به محصول اصلی باعث صدمه و ا ایجاد بیماری می شوند. علف های هرز شایع و مهم در باغ های میوه شامل علف های هرز ک ساله و چند ساله می باشند. در این پژوهش طی دو سال بررسی میزبان های ثانویه، مهم ترین علف های هرز بهاره و دائمی باغ های میوه چناران، گلمکان، قوچان، نیشابور، فریمان و حومه مشهد جمع آوری شد. گیاهان فوق شناسائی و جهت تعیین باکتری ها، به روش های فنوتیپی معمول باکتری شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس باکتری های مهم تعیین و قابلیت ایجاد بیماری و وضعیت اپی فیتی آن ها مطالعه شد. نتایج نشان داد باکتری هایی از جنس Xanthomonas sp.، Pseudomonas sp. و Pantoea sp. بصورت اپی فیتی بر روی ولاف وحشی، قیاق، پنجه مرغی، فرز، جو خودرو و پوآ وجود دارند. باکتری های فوق در فصل بهار از روی این گونه ها قابل جدا سازی بودند. باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae از برخی علف های هرز تیره گرامینهPoaceae جداسازی و گزارش گردیده است. باکتری Erwinia amylovora عامل آتشک گلابی از علف هرز پنجه مرغی و فرز در باغ بسیار آلوده به این باکتری جداسازی گردید.