مقاله بررسی باقی مانده های آنتی بیوتیکی در نمونه های شیر خام استان قزوین (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی باقی مانده های آنتی بیوتیکی در نمونه های شیر خام استان قزوین (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقی مانده های دارویی
مقاله شیر
مقاله الایزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قجربیگی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: مصرف فرآورده های غذایی با منشا دامی حاوی باقی مانده آنتی بیوتیکی نگرانی های زیادی را در مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزیابی باقی مانده آنتی بیوتیک ها در نمونه های شیر خام استان قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد ۲۰۰ نمونه شیر خام از دامداری های صنعتی استان قزوین طی فصول گرم و سرد در سال ۱۳۹۱ به طور تصادفی جمع آوری و از لحاظ باقی مانده های انروفلوکساسین، جنتامایسین، تتراسایکلین، تایلوزین، کلرامفنیکل و سولفانامیدها با استفاده از روش های دلو و کیت های اختصاصی الایزا بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس آنوا توکی تحلیل شدند.
یافته ها: با روش دلو تعداد ۸۶ نمونه شیر (%۴۳) حاوی باقی مانده آنتی بیوتیک بودند. با کیت الایزای اختصاصی، آنتی بیوتیک های سولفانامید (۱۲٫۹۹±۲۰٫۴ نانوگرم بر میلی لیتر) و جنتامایسین (۱۴٫۹۲±۲۰٫۰۶ نانوگرم بر میلی لیتر) بالاترین میانگین مقادیر و کلرامفنیکل (۰٫۰۷±۰٫۱۳ نانوگرم بر میلی لیتر) کم ترین میانگین مقادیر را داشتند. میانگین مقادیر آنتی بیوتیک های بررسی شده طی فصل گرم در مقایسه با فصل سرد به طور معنی داری بالاتر بود. مقادیر کلرامفنیکل در تمامی نمونه های مثبت بالاتر از حد مجاز (صفر) بود. %۲۵٫۳۹ نمونه های شیر مقادیر سولفانامید بالاتر از حد مجاز (۲۵ میکروگرم بر لیتر) داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، نظارت گسترده و دقیق بر روی تولید و عرضه فرآورده های غذایی با منشا دامی به ویژه شیر و ارزیابی وجود باقی مانده های دارویی در آن ها ضروری است.