مقاله بررسی بافت های تاثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی بافت های تاثیرگذار در ارتباط میان فردی از دیدگاه قرآن
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله بافت موقعیتی
مقاله بافت شخصی
مقاله بافت های تاثیرگذار در قرآن
مقاله ارتباط میان فردی در قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: علمایی نسیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباطات انسانی در قرآن بر مبنای دو بافت تاثیرگذار شخصی و موقعیتی شکل می گیرند. میزان تاثیر این دو بافت نیز بسته به عناصر و اجزای ارتباط است. از این رو در برخی از ارتباط ها، بافت شخصی و در برخی دیگر بافت موقعیتی اهمیت بیشتری می یابند. بهره گیری از بافت های موقعیتی و شخصی نیز به هدف شکل گیری ارتباطی موفق است که در آن انتقال پیام از سوی فرستنده به شکلی صحیح و کامل انجام می پذیرد و بیشترین اثر را در مخاطب برجای می گذارد. این مقاله با بهره گیری از آراء روان شناسان اجتماعی در زمینه ارتباط به تبیین خصوصیات انسانی و عوامل موقعیتی، وضعیتی موثر در ارتباطات میان فردی قرآنی، می پردازد.