مقاله بررسی بافت شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی – فکی در موش آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۵۵۲ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی بافت شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی – فکی در موش آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله مفصل گیجگاهی – فکی
مقاله تزریق
مقاله کورتیکواستروئیدها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسیان شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: غلیانی اصفهانی پریچهر
جناب آقای / سرکار خانم: بابادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال مفصل گیجگاهی – فکی یکی از شایع ترین اختلالات فکی است. کورتیکواستروئیدها از جمله داروهایی هستند که در زمینه دردهای شدید و مداوم این مفصل که در ارتباط با شرایط التهابی است کاربرد دارند. هدف این پژوهش، بررسی اثر مقایسه ای بافت شناسی تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکوتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی – فکی در موش آزمایشگاهی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی ۲۷ موش آزمایشگاهی با وزن تقریبی ۲۵۰ – ۲۰۰ گرم انجام شد. برای ایجاد التهاب در مفصل گیجگاهی – فکی، دهان نمونه ها حدود ۲۰ میلی متر باز شد. این عمل یک بار در روز به مدت ۱۰ روز متوالی انجام شد، نمونه ها به سه گروه تقسیم شدند گروه ۱ شامل ۳ نمونه که درمان نشدند و گروه های ۲ و ۳ هر کدام شامل ۱۲ نمونه که در روز یازدهم، دگزامتازون به میزان ۱٫۲ mg/kg برای گروه ۲ و هیدروکورتیزون به میزان 32 mg/kg برای گروه ۳ داخل صفاقی تزریق شد. نمونه های گروه شاهد در هفته ششم و نمونه های گروه ۲ و ۳ در هفته اول و ششم بعد از تزریق دارو قربانی شدند و بر اساس ۴ فاکتور هایپرپلازی سینوویال، وسکولاریتی، رسوبات فیبرینی و چسبندگی سینوویال امتیازاتی از ۱ تا ۱۱ به هر گروه تعلق گرفت و داده ها با آزمون های Kruskal- Wallis و Mann- Whitney آنالیز شدند (a= 0.05).
یافته ها: شدت التهاب در گروه های ۲ و ۳ در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی دار نشان داد (p value= 0.006) میزان التهاب در گروه ۲ در هفته اول و ششم بعد از تزریق دارو تفاوت معنی دار نشان داد (p value= 0.026).
نتیجه گیری: تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون باعث کاهش التهاب در مفصل گیجگاهی – فکی نمونه ها در نمای بافت شناسی شد. بیشترین پاسخ ضد التهابی مشاهده شده مربوط به دگزامتازون در هفته ششم بعد از تزریق دارو بود.