مقاله بررسی باستان شناختی منطقه میمک، استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پیام باستان شناس از صفحه ۴۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی باستان شناختی منطقه میمک، استان ایلام
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میمک
مقاله بررسی باستان شناسی
مقاله پارینه سنگی
مقاله مس سنگی
مقاله آغاز نگارش
مقاله دوران تاریخی
مقاله استقرارهای فصلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی حجت
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی نازلی
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمردزاده اردشیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه میمک در جنوب غربی استان ایلام و در همجواری منطقه مندلی عراق قرار گرفته است، تاکنون هیچ گونه مطالعات باستان شناسی در این منطقه انجام نگرفته بود، تا اینکه بالاخره این بررسی در اسفند ماه ۱۳۸۹ انجام یافت که به شناسایی ۱۳ محوطه منجر گردید. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی یافته های سطحی، چهار محوطه به دوران پیش از تاریخ، یک محوطه به آغاز تاریخی، چهار محوطه به دوره تاریخی و چهار محوطه نیز به دوران متاخر منتسب گشته اند. محوطه های پیش از تاریخی حاوی بقایای پارینه سنگی قدیم، میانی و احتمالا جدید و نیز دوره های سامرا، انتقالی چغامامی و عبید ۴-۲ هستند، اما بقایای آغاز تاریخی معرف دوره های اروک جدید و جمدت نصر هستند، همچنین آثاری از دوره های تاریخی عیلام قدیم تا میانه و اشکانی ساسانی به دست آمده است؛ البته محوطه مربوط به آغاز تاریخی دارای بقایای عیلام قدیم نیز بوده و لذا بر تعداد محوطه های تاریخی می افزاید. یافته های دوران متاخر هم مشتمل بر بقایای استقرارهای کوچ نشینی هستند. این نوشتار به توصیف یافته ها و تحلیل نتایج این بررسی می پردازد.