مقاله بررسی بار ناشی از مصدومیت ها در استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی بار ناشی از مصدومیت ها در استان ایلام
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار بیماری
مقاله آسیب
مقاله ایلام
مقاله دالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: هواسی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: پورصفر ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصدومیت ها از جمله مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در جهان و ایران بشمار می آیند. این مطالعه بر اساس داده های نظام ثبت مرگ و با استفاده از شاخص DALY به منظور تعیین بار ناشی انواع مصدومیت ها در استان ایلام در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. کل سال های از دست رفته عمر به علت مرگ ناشی از مصدومیت ها (آسیب ها) ۷/۱۲۰۰۲ سال (معادل ۲۱٫۵ در هزار نفر جمعیت) بود. مردان در مقایسه با زنان نسبت بیشتری از بار مصدومیت ها را به خود اختصاص داده بودند (۶۹٫۷ درصد در برابر ۳۰٫۳ درصد). بطورکلی، بالاترین نسبت (۶۸٫۴ درصد) از بار محاسبه شده مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال بود. مهم ترین علل از دست رفتن عمر در مردان و زنان به ترتیب حوادث ترافیکی و خودکشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که آسیب ها بار قابل توجهی را بر جمعیت استان ایلام تحمیل نموده و از عوامل اصلی از دست رفتن عمر هستند. تدوین و طراحی برنامه های مداخله ای مناسب با شرایط استان برای کاهش و یا کنترل تاثیر آسیب ها از اقدامات لازم و دارای اولویت است.