مقاله بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۴۴ تا ۴۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اکولوژیکی درختچه سماق در غرب ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سماق
مقاله اکولوژی
مقاله رویشگاه
مقاله فضای سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اکولوژیکی درختچه سماق (Rhus coriraria L.) در غرب ایران و شناسایی رویشگاههای موجود، محدوده آن در روی نقشه توپوگرافی تعیین و به صورت تصادفی- سیستماتیک ۸ پلات ۱۰۰ متر مربعی پیاده شد. نمونه های خاک از عمقهای ۰ تا ۱۰ و ۱۰ تا ۲۰ برداشت شد. با استفاده از روشهای آماری Kolmogorov-Smirnov، آزمون Levene و آزمون T غیر جفتی جهت مقایسه دو منطقه دارای پوشش سماق و بدون پوشش سماق استفاده گردید. نتایج نشان داد که در عمق ۰ تا ۱۰ سانتیمتری خاک میزان مواد آلی و پتاسیم در منطقه دارای پوشش سماق بیشتر از منطقه بدون پوشش می باشد و در عمق ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری خاک میزان مواد آلی، ازت, کلسیم و درصد رس در منطقه بدون پوشش سماق نسبت به منطقه دارای پوشش بیشتر می باشد. همچنین نتایج مقایسه عناصر خاکی در اعماق مختلف خاک در منطقه دارای پوشش سماق نشان دادند که در عمق ۰ تا ۱۰ سانتیمتری هدایت الکتریکی (افزایش پتاسیم به علت آتش سوزی) و در عمق ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری ازت بیشتر است. از این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که گونه سماق در مناطقی با خاکهای دارای ازت، مواد آلی، پتاسیم، کلسیم و درصد رس بالا در جهتهای شمالی و با شیب زیاد استقرار یافته است. بنابراین جهت کاشت در فضای سبز شهری، احیاء و غنی سازی این گونه در رویشگاه طبیعی آن و سایر مناطق خشک و نیمه خشک می بایست به نیازهای این گونه توجه کافی داشت.