مقاله بررسی اپیدمیولوژی و عوامل موثر بر پیامد حوادث ترافیکی درون شهری در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژی و عوامل موثر بر پیامد حوادث ترافیکی درون شهری در ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله حوادث ترافیکی
مقاله پیامد
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حوادث ترافیکی، پیامدهای پیچیده ای هستند که ناشی از عوامل خطر انسانی، تکنیکی و شرایط وابسته محیطی هستند. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی حوادث ترافیکی درون شهری ایران و نقش برخی از عوامل خطر انسانی در رخداد پیامد این حوادث در سال ۱۳۸۹ انجام شده است.
روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی، از اطلاعات ثبت شده مربوط به ۵۱۵۲۰۵ نفر فرد حادثه دیده در سال ۱۳۸۹ به دلیل حوادث ترافیکی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، استفاده شد. نسبت شانس (Odds ratio) هر یک از عوامل خطر در رخداد حوادث ترافیکی با استفاده مدل های رگرسیونی با شانس های متناسب و رگرسیون لوجستیک، با در نظر گرفتن عوامل موثر بر پیامد حوادث ترافیکی (مرگ، جرح و خسارت) مانند سن، و جنسیت و وضعیت روشنایی برآورد شد.
یافته ها: در این مطالعه از اطلاعات ۵۱۵۲۰۵ نفر راننده شامل ۴۶۴۴۰۱ نفر مرد (۹۰٫۱ درصد) و ۵۰۸۰۴ نفر زن (۹٫۹ درصد) استفاده شده است. در بین علل محیطی مربوط نقص راه اختلاف سطح جاده با شانه راه (OR= 4.3، CI: 2.8-6.5) و نشست جاده ای (OR= 2.5، CI: 1.1-6.25) بیشترین تاثیر را بر مرگ ناشی از حوادث ترافیکی داشته اند. با در نظر گرفتن اثر سن، جنس و روشنایی هوا تغییر مسیر ناگهانی (OR= 9.9، CI: 8.23-11.91) و نداشتن توانایی در کنترل وسیله نقلیه (OR= 7، CI: 5.78-8.40) دارای بیشترین اثر برای قرار دادن افراد حادثه دیده در یکی از طبقات جرح یا فوت هستند.
نتیجه گیری: با توجه به این که ایران یکی از کشورهای با میزان بالای مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در دنیاست، مطالعات جامع درباره اپیدمیولوژی و عوامل موثر بر پیامد حوادث ترافیکی می تواند گامی بلند در راستای کنترل عوامل خطر بحث شده و کاهش بار جانی این حوادث در ایران باشد.