مقاله بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلی مورفیسم
مقاله کریتیدیا
مقاله Polymerase chain reaction- restricition fragment length polymorphism
مقاله Internal transcribed spacer 1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دودی منیر
جناب آقای / سرکار خانم: سترکی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی گیلدا
جناب آقای / سرکار خانم: حجازی سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ژنوتایپینگ گونه های کریتیدیا، جهت انتخاب روش مناسب برای کنترل و پیشگیری از بیماری لیشمانیوز جلدی، تعیین بهتر اثر درمانی داروها و تهیه و ارزیابی واکسن با اهمیت است.
روش ها: در این مطالعه، به منظور تشخیص سویه های کریتیدیا از ۶۰۲ بیمار مبتلا به لیشمانیوز پوستی نوع مرطوب مراجعه کننده به مرکز تحقیقات پوست و سالک حضرت صدیقه طاهره (س) در اصفهان و سایر مراکز درمانی حومه اصفهان، نمونه گیری به عمل آمد. در مورد ۲۰۱ بیمار (۳۹٫۳۳ درصد) ابتدا کشت در محیط NNN (NovyNicol-Mac Nea) و سپس استخراج DNA از پروماستیگوت ها به عمل آمد و سپس روش PCR-RFLP (Polymerase chain reaction- restricition fragment length polymorphism) اجرا شد و ناحیه ITS1 (Internal transcribed spacer 1) تکثیر و آنزیم HeaIII به کار گرفته شد.
یافته ها: دو گونه کریتیدیا به نام های کریتیدیا فاسیکولاتا ۲۷ مورد (۴۴٫۱۳ درصد) و کریتیدیا لوسیلیا ۱۱ مورد (۴۷٫۵ درصد) و بقیه تریپانوزماتیده با کد ۳۳۱۹۸۸
GQ بودند که پس از آنالیز مولکولی، ۹۲ درصد شباهت با کریتیدیا فاسیکولاتا و ۸۹ درصد شباهت با کریتیدیا لوسیلیا نشان دادند و ۱۶۳ مورد (۰۹٫۸۱ درصد) گزارش شدند. از ۳۵۱ بیمار (۳۱٫۵۸ درصد) لیشمانیا جداسازی گردید و از ۵۰ بیمار (۳۱٫۸ درصد) نه لیشمانیا و نه کریتیدیا جداسازی نشد. سپس نمونه کشت آن ها منفی گزارش گردید.
نتیجه گیری: در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نه تنها کریتیدیا به عنوان آلوده کننده کشت های لیشمانیا در اصفهان و مناطق اطراف آن است، بلکه دارای پلی مورفیسم ژنتیکی نیز می باشد.