مقاله بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از مواد سوزاننده در بیمارستان شهید مطهری تهران از سال ۹۰ – ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک موارد سوختگی ناشی از مواد سوزاننده در بیمارستان شهید مطهری تهران از سال ۹۰ – ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدپاشی
مقاله حادثه با اسید
مقاله سوختگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخانی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپیشه شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: معماریان آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بین نغمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سوختگی آغاز یک فاجعه برای شخص،خانواده و جامعه است و درصد بالایی از حوادث را به خود اختصاص داده است. اسیدپاشی که شیوع آن در حال افزایش است، تاثیر زیان بار و مادام العمر بر ظاهر فرد قربانی دارد. لذا لازم است تا اقدامات متعددی به منظورکاهش خشونت با اسید انجام شود. این مطالعه با هدف بررسی اطلاعات دموگرافیک مواردسوختگی ناشی از اسید پاشی و مقایسه موارد ناشی از حادثه با موارد اسید صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه مقطعی – تحلیلی، پرونده ۱۷۱ بیمار که به علت سوختگی با اسید طی سال های ۹۰ – ۱۳۸۵ به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران مراجعه کردند، بررسی شد.
یافته ها: بیماران مورد مطالعه، ۴۲ نفر (%۲۴٫۶) زن و ۱۲۹ نفر (%۷۵٫۴) مرد، با میانگین سنی (SD= 15) 32 سال بودند. ۱۵۲ مورد (%۸۸٫۹) از سوختگی ها، ناشی از حادثه با اسید و ۱۹ مورد (%۱۱٫۱) ناشی از اسید پاشی بود. بین روش سوختگی و مکان وقوع حادثه و همچنین روش سوختگی و جنسیت اختلاف آماری معناداری دیده شد. همچنین درصد سوختگی در بیماران فوت شده به طور معناداری از بیماران ترخیص شده بیشتر بود.
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر، سوختگی با مواد سوزاننده در مردان شیوع بیشتری نسبت به زنان داشت و مرگ و میر %۹٫۹ بود که نسبت به دو مطالعه مشابه صورت گرفته در ایران بیشتر است. بیشتر سوختگی ها ناشی از هر دو نوع سوختگی در منزل اتفاق افتاده است. بیشتر بودن سوختگی ناشی از اسیدپاشی در زنان در مطالعه حاضر برخلاف نتایج سایر مطالعات است.