مقاله بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه های آسیب پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۴۵۲ تا ۱۴۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه های آسیب پذیر بستری در بخش مسمومین بیمارستان مرجع مسمومیت ها (بیمارستان نور) استان اصفهان در سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسمومیت
مقاله شیوع
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه ای زکیه
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری آیلین
جناب آقای / سرکار خانم: سبزقبایی میرعلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یراقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی مود نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مسمومیت حاد یکی از مشکلات عمده تهدیدکننده سلامت در سرتاسر جهان می باشد. هدف این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد عمدی و غیر عمدی در گروه های آسیب پذیر جامعه با هدف کمک در برنامه ریزی و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بود.
روش ها: در این مطالعه مقطعی به بررسی اپیدمیولوژی ۷۸۶ نفر از افراد گروه آسیب پذیر (نوجوانان، زنان سنین باروری و سالمندان) که طی سال ۱۳۹۱ به علت مسمومیت در بخش مسمومین بیمارستان ریفرال استان اصفهان بستری شده بودند، پرداختیم.
یافته ها: اکثریت بیماران زن (۹۲٫۱ درصد) بودند. در ۸۹٫۵ درصد بیماران مسمومیت از نوع عمدی بود و ۲۰٫۱ درصد از این افراد سابقه قبلی اقدام به خودکشی وجود داشت. داروهای اعصاب و روان بیشترین نوع ماده مسمومیت زای مصرف شده در این افراد را تشکیل می داد (۵۱٫۹ درصد).تفاوت معنی دار بین ترکیب جنسی، نتیجه مسمومیت و ماده مسمومیت زا در افرادی که قصد خودکشی داشتند، نسبت به افرادی که قصد خودکشی نداشتند، وجود نداشت. اکثریت بیماران بهبود یافتند و میزان مرگ ۰٫۵ درصد گزارش گردید.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت های عمدی در جامعه ما زنان سنین باروری می باشند که با استفاده از داروها به خصوص داروهای اعصاب و روان اقدام به خودکشی می نمایند. این نتایج نشانگر نیاز به توجه و حمایت های بیشتر از زنان در سنین باروری جهت جلوگیری از اقدام به خودکشی می باشد.