مقاله بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی های امداد رسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در شش ماهه نخست سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۲۷۵ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی های امداد رسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در شش ماهه نخست سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غرق شدگی
مقاله امدادرسانی
مقاله اورژانس پیش بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصف کسمایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ضیابری سیده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زهره وندی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: غرق شدگی یکی از مشکلات جدی سلامت در استان های شمالی در فصل تابستان محسوب می شود و با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان بر آن شدیم تا به بررسی اپیدمیولوژیک غرق شدگی هایی که توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در ۶ ماهه نخست ۳ سال امداد رسانی شده اند، بپردازیم.
روش کار: پژوهش حاضر بصورت یک مطالعه case-series و مقطعی می باشد که با بررسی ۳۴۰ مورد گزارش غرق شدگی امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ در ۶ ماهه نخست سال های ۸۹-۹۱، انجام شده است. برای تمامی بیماران چک لیستی شامل متغییرهای سن، جنس، مکان غرق شدگی، وضعیت بیمار (بستری در بیمارستان، درمان در محل و فوتی) و ماه غرق شدگی تکمیل گردید و توسط نرم افزار SPSS19 و آزمونهای کای دو و t-test، تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که علی رغم کاهش غرق شدگی به میزان %۵۲٫۵ در ۶ ماهه نخست سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹، این روند در۶ ماهه نخست سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ سیر صعودی داشته و غرق شدگی به میزان ۱۱۲% افزایش داشته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که از کل موارد غرق شدگی ۲۳۲ مورد (%۶۸٫۲) مرد و ۱۰۸ مورد (%۳۱٫۸) زن بوده اند و بیشترین موارد غرق شدگی از لحاظ سن با ۸۴ مورد (۲۵%) در گروه سنی ۲۴-۲۰ قرار داشتند. بیشترین مکان غرق شدن در خارج از طرح دریا با ۳۰۷ مورد (%۹۰٫۳) بوده و بیشترین فصل غرق شدگی با ۲۷۲ مورد (۸۰%) در تابستان بوده است. همچنین از کل موارد غرق شدگی ۲۰۶ مورد (%۶۰٫۶) در بیمارستان بستری شده و ۸۸ مورد (%۲۵٫۹) درمان در محل شدند و ۴۶ مورد (%۱۳٫۵) فوت شدند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به نظر می رسد که بیشترین مکان برای غرق شدگی، مناطق( خارج از طرح دریا در استان گیلان بوده که باید تلاش بیشتری برای بهسازی و گسترش سواحل محافظت شده دریا صورت گیرد.