مقاله بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد رسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در سالهای ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۵۵ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد رسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در سالهای ۱۳۹۱ ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصادف
مقاله امداد رسانی
مقاله اورژانس پیش بیمارستانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصف کسمایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی ضیابری سیده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه یکی از مهم ترین خطراتی که روند ارتقای سلامت جامع و توسعه پایدار را تهدید می کند، افزایش میزان تصادفات رانندگی است. لذا برآن شدیم به بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی امداد رسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در سال های ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ بپردازیم.
مواد روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با بررسی ۳۱۲۶۳ مورد تصادفات امدادرسانی شده توسط اورژانس ۱۱۵ استان در سال های ۹۱ ۹۰ به انجام رسیده است. برای تمامی بیماران چک لیستی شامل متغیرهای سن و جنس، مکان تصادفات (درون شهری، برون شهری، راه روستایی)، وضعیت مصدوم (راننده، اتومبیل، سرنشین، موتورسوار، عابر و سایر)، شدت جراحت (جراحت سطحی، شدید و نقص عضو) و فصل وقوع تصادفات، تکمیل گردید و توسط نرم افزار SPSS 19 و آزمونهای کای دو وt test تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: بررسی ها نشان می دهد که میزان بروز تصادفات در سال ۹۱ نسبت به ۹۰، %۳٫۱ و درمان سرپایی این بیماران ۱۴٫۴۳% افزایش داشته است. ۲۴۰۲۴ مورد (۹
.۷۶%) از افراد مورد بررسی مرد و ۷۲۳۹ مورد (۱٫۲۳%) زن بوده اند. بیشترین میزان تصادفات از لحاظ سنی با ۷۹۶۷ مورد (۴٫۲۵%) در گروه سنی ۲۴ ۱۸ سال قرار داشتند. بیشترین تصادفات در جاده های برون شهری با ۱۶۶۰۸ مورد (۱٫۵۳%) بوده است. بیشترین نوع وضعیت مصدوم در جنس مذکر، موتورسواران با ۱۱۹۳۷ مورد (۷٫۹۸%) و در جنس مونث سرنشین خودرو با ۴۸۰۴ مورد (۱٫۵۲%) گزارش گردید. بیشترین فصل تصادف با ۱۰۲۷۶ مورد (۳۳%) در تابستان بوقوع پیوسته است. از کل مجروحان ۲۷۴۰۱ مورد (۶٫۸۷%) در بیمارستان بستری شده و ۳۸۶۲ مورد (۳٫۱۲%) به صورت سرپایی درمان شده اند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این بررسی می توان بیان کرد اکثر مصدومین حوادث ترافیکی و رانندگان جوان علی الخصوص موتورسواران تشکیل می دهند که این امر بیانگر رواج فراوان استفاده از موتور سیکلت در بین جوانان استان و بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می باشد که نیازمند مداخلات لازم در جهت پیشگیری از این معضل می باشد.