مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در جنوب غربی ایران: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۶۳ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در جنوب غربی ایران: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
مقاله HIV
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوندی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: دل پیشه علی
جناب آقای / سرکار خانم: سایه میری کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان زاده شکراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری سل شایع ترین علت مرگ ناشی از بیماری های تک عاملی عفونی در دنیا است و از نظر بارجهانی بیماری (Disability-Adjusted Life Years, DALY)، در رتبه دهم قرار دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل اجرا گردید.
روش بررسی: در این مطالعه گذشته نگر توصیفی- تحلیلی در استان خوزستان طی سال های ۱۳۸۴ تا۱۳۹۱، پرونده ۶۳۶۳ بیمار مبتلا به سل با روش سرشماری بررسی شد. با استفاده از نرم افزار TB Register متغیرهای دموگرافیک و اطلاعات اپیدمیولوژیک و بالینی ثبت گردید و از طریق نرم افزار SPSS ویراست ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته ها: میانگین سن بیماران ۳۹٫۳±۱۸ سال بود که میانگین سن زنان به طور متوسط ۲٫۱ سال از مردان بیشتر بود (P=0.0001). از کل بیماران ۷۵٫۷% مبتلا به سل ریوی و ۲٫۷% آلوده به HIV بودند. روند تغییرات میزان بروز سل در سال های مورد مطالعه معنادار بود (۰۵٫۰>P).
نتیجه گیری: ابتلای همزمان عفونت HIV و بیماری سل در جنوب غربی ایران شیوع بالایی دارد. غربالگری، آموزش و اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل بیماری سل توصیه می شود.