مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۲۲ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت قندی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله دیابت قندی
مقاله سل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حسین نژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: برادران بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سل شایعترین علت مرگ ناشی از بیماری های میکروبی در جهان است. دیابت کنترل نشده با تضعیف سیستم ایمنی موجب تکثیر باسیل سل و ایجاد بیماریمی شود. با توجه به شیوع بالای سل در منطقه، این مطالعه جهت بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بیماران مبتلا به دیابت صورت گرفت.
روش کار: دراین مطالعه گذشته نگر توصیفی، پرونده ۱۵۰بیمار مبتلا به بیماری سل که طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به مراکز بهداشتی مشهد مراجعه کرده و به صورت هم زمان به دیابت قندی نیز مبتلا بودند،بررسی شد. چک لیستی شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع بیماری سل و علائم بالینی و آزمایشگاهی تکمیل شد. سپس داده ها با استفاده از آمار نوصیفی توزیع فراوانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: همه بیماران ایرانی، با میانگین سن ۶۵/۶۴ سال بودند.میانگین قند خون ناشتای بیماران ۱۸۱٫۹۳mg/dL بود. بیشترین فراوانی همراهی بیماری سل ودیابت مربوط به زنان (۶۱٫۳%) و افراد شهرنشین (۹۸٫۷%) بود.۷۶% از افراد، مبتلا به سل ریوی بودند (۵۸٫۷% اسمیر مثبت و ۱۷٫۳% اسمیر منفی). شایع ترین علامت بالینی سرفه مداوم بیش از دو هفته،در بررسی رادیوگرافیک، شایع ترین تصویر، اپاسیتی ریوی (.۶۶۶%) و بیشترین زون درگیر، زون فوقانی ریه گزارش شد(۵۲%)
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علائم بالینی، نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران مسلول مورد مطالعه مشابه بیماران مسلول غیر دیابتی سایر مطالعات می باشد؛ که البته می تواند حاکی از کنترل خوب دیابت در این بیماران و عدم تاثیر چندان آن بر روند درمان سل باشد، با این وجود پیشنهاد می شود در بیماران دیابتی احتمال وجود عفونت در نظر گرفته شود و بررسی سالانه افراد از نظر ابتلا به بیماری سل مد نظر قرار گیرد.