مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروسلوز
مقاله تب مالت
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله کرمانشاه
مقاله ایران
مقاله میزان بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمزوی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی زاده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جانبخش علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بروسلوز یا تب مالت بیماری زئونوز مزمن و عفونی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دیده می شود. این مطالعه برخی از شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری را در استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار می دهد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی، کلیه بیماران مبتلا به بروسلوز که طی سال ۱۳۹۰ به مرکز بهداشت استان گزارش شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات فردی و برخی شاخص های اپیدمیولوژیک بیماری در پرسشنامه ثبت گردید. کلیه اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: در سال ۱۳۹۰ حداقل ۷۷۷ مورد بیماری به مرکز بهداشت استان گزارش شده است. حداقل بروز بیماری در استان کرمانشاه ۳۹٫۹ مورد در هر صدهزار نفر بود. دالاهو (۲۱۵٫۲ مورد در ۱۰۰ هزارنفر) بیشترین و جوانرود (۱۲٫۶ مورد در ۱۰۰ هزار نفر) کم ترین میزان بروز بیماری را داشت. ۴۷٫۷ درصد بیماران مونث بودند و حدود نیمی از موارد بیماری در سنین زیر ۳۰ سال دیده شد. اکثر بیماران (%۸۱٫۹) استفاده از شیر نجوشیده را عامل ابتلای به بیماری بیان نمودند. همچنین %۸۷٫۶ از بیماران روستایی بودند و اوج بیماری در فصول بهار و تابستان دیده شد.
نتیجه گیری: علی رغم کاهش قابل توجه، بروز بیماری در برخی مناطق روستایی شهرستان هایی مانند دالاهو و سرپل ذهاب بالاست.