مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۴۴ تا ۱۷۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماران HIV مثبت در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس نقص ایمنی انسانی
مقاله سندرم نقص ایمنی اکتسابی
مقاله آموزش
مقاله مشاوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دریازاده سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: مریمی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم نقص ایمنی اکتسابی (Acquired immunodeficiency syndrome یا AIDS) توسط ویروس نقص ایمنی انسانی (Human immunodeficiency virus یا HIV) ایجاد می شود. این ویروس بر تمام سیستم های بدن تاثیر می گذارد و باعث آسیب پذیری سیستم و اندام های بدن نسبت به عفونت های فرصت طلب، کاهش وزن و در نهایت مرگ می شود. هدف این پژوهش، بررسی اپیدمیولوژیک بیماران آلوده به HIV (HIV مثبت) در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ بود.
روش ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که طی آن ویژگی های اپیدمیولوژیک کلیه بیماران HIV مثبت تحت پوشش مرکز مشاوره بیماری های رفتاری را در سال های گفته شده، به روش سرشماری بررسی شد. اطلاعات بیماران وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ شد و داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در این مطالعه ۲۴۱ بیمار با میانگین سنی ۳۸٫۷ سال بررسی شدند. ۴۷٫۷ درصد آن ها در گروه سنی ۴۰-۳۱ سال و ۸۹٫۶ درصد از بیماران مرد بودند. ۷۴ نفر (۳۰٫۷ درصد) از بیماران مورد مطالعه در مرحله ابتلا به AIDS بودند. در سال ۱۳۸۷، ۳۱ درصد و در سال ۱۳۸۸، ۵۳ درصد از بیماران در زمان تشخیص در مرحله ابتلا به AIDS بودند. بیشترین نحوه آلودگی بیماران از طریق اعتیاد تزریقی (۷۰٫۵ درصد) و بعد از آن آمیزش جنسی (۱۶٫۲ درصد) بود. در مجموع ۱۱۶ نفر (۴۸٫۱ درصد) آلوده به بیماری های دیگر، شامل هپاتیت C و B و یا سل نیز بودند و بیشترین فراوانی مربوط به هپاتیت C شامل ۷۹ نفر (۳۲٫۸ درصد) بود (P<0.001). بیشترین علت فوت بیماران شامل ۲۳ نفر (۹٫۵ درصد) به علت بیماری AIDS بود.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که بیشتر بیماران از کیفیت زندگی و سلامتی پایینی برخوردار هستند. مشاوره و آموزش صحیح در گروه های هدف برای پیشگیری و کنترل عوامل خطر و کاهش بروز بیماری موثر است.