مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال های ۱۳۸۳-۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۸۶ تا ۳۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به اندوکاردیت در شهرستان قم بین سال های ۱۳۸۳-۱۳۹۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوکاردیت
مقاله اپیدمیولوژیک
مقاله قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحین علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره بگلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تفرجی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی سام
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دانستن موارد اپیدمیولوژی و بررسی عوامل موثر بر اندوکاردیت، باعث تسریع در روند تشخیص و درمان و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری می شود. این مطالعه باتوجه به وضعیت اپیدمیولوژیک نامشخص بیماری اندوکاردیت در نقاط مختلف کشور و به خصوص شهرستان قم انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی به بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری مبتلا به اندوکاردیت در بیمارستان های شهرستان قم در بین سال های ۱۳۸۳-۱۳۹۲ پرداخته شد. با روش نمونه گیری و به صورت سرشماری، تعداد ۷۴ نفر، شامل کل بیمارانی که معیارهای تعریف شده duke را برای اندوکاردیت عفونی داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران و مشخصات مربوط به بیماری در چک لیست ثبت گردید. ابزارگردآوری داده ها، پرونده بیمارستانی بیماران بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام شد.
یافته ها: در این مطالعه، ۷۴ نفر شامل ۴۹ مرد و ۲۵ زن بررسی شدند. میانگین سنی و انحراف معیار این بیماران ۱۵٫۷۸±۲۸ بود. با توجه به اطلاعات حاصل شده، بازه سنی ۲۰-۲۳ سال با تعداد۲۹ نفر (۳۹٫۱%) بیشترین درگیری را داشته است. شایع ترین علت مراجعه، تب با نسبت ۸۰% (۵۹ نفر) بوده است. سهم درگیری دریچه
Tricuspid 67.5% (29 نفر) بود. شایع ترین بیماری زمینه ای نیز بیماری های قلبی به میزان ۴۴٫۵% (۳۳ نفر) بوده است. ۴۲٫۴% (۱۴ نفر) بیماران سابقه تعویض دریچه میترال داشته اند. از میان افرادی که کشت مثبت داشته اند، نتیجه کشت ۸۵٫۷% (۱۲ نفر) استاف اورئوس و ۱۴٫۲۵% (۲ نفر) کلبسیلا گزارش شد . میزان مرگ و میر ۷٫۵% به دست آمد.
نتیجه گیری: بروز علایم شایعی مثل تب در صورتی که همراه با درگیری قلبی سوفل یا سابقه تعویض دریچه میترال در مردان جوان که سابقه اعتیاد تزریقی نیز داشته باشند، قویا شک به اندوکاردیت را برمی انگیزاند.