مقاله بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه در شش ماهه اول ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از صفحه ۷۶۳ تا ۷۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه در شش ماهه اول ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله انفارکتوس میوکارد
مقاله ریسک فاکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: پریزاد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطنی کمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه و هدف: آنفارکتوس میوکارد حاد، جدی ترین و کشنده ترین فرم بیماری عروق کروناری قلب است، علی رغم پیشرفت ها در تشخیص و درمان، آنفارکتوس میوکارد حاد به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی در دنیا مطرح بوده و در کشورهای در حال توسعه به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به منظور فهم علل افزایش چشمگیر بیماری های قلبی، مطالعات اپیدمیولوژی مختلفی انجام شده است. این مطالعه جهت ارزیابی اپیدمیولوژی انفارکتوس میوکارد از نظر سن، جنس، نوع انفارکتوس و نیز ریسک فاکتورها و مرگ و میر زودرس در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی گذشته نگر با مراجعه به پرونده ۲۶۸ بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء (ع) ارومیه انجام گرفت. بیمارانی که با تشخیص فوق بستری شده و در طول بستری انفارکتوس حاد قلبی با بروز تغییرات در نوار قلب و افزایش آنزیم های قلبی CK-MB) و (Troponin به تایید رسیده بود وارد مطالعه شدند و اطلاعات مورد نیاز از پرونده استخراج و با روش های آماری توصیفی (درصد فراوانی )مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: تعداد کل بیماران ۲۶۸ نفر بود که ۱۸۲ نفر مرد(۶۷٫۹ درصد) و ۸۶ نفر زن (۳۲٫۱ درصد) بودند. نتایج حاصله نشان داد که انفارکتوس حاد در جنس زن (۳۳٫۷۲ درصد) و در افراد سیگاری (۶۴٫۱ درصد) شایع تر بود. پس از آن فشارخون بالا (۶۳ درصد) قرار داشت. همچنین انفارکتوس ناحیه تحتانی (اینفریور) شیوع بیشتری داشت (۴۵٫۵ درصد) میزان مرگ ومیر در بیمارستان ۷٫۱درصد بود.
نتیجه گیری: بیماری قلبی در مردان سیگاری و بیماران با فشار خون بالا شایع تر است که هر دو مورد با اقدامات گسترده فرهنگی و بسط آگاهی عموم قابل پیشگیری است. تلاش در جهت اصلاح ریسک فاکتورهای اصلی در جامعه ما اهمیت بیشتری دارد. مرگ و میر بیمارستانی، قابل مقایسه با آمار ذکر شده در مطالعات قبلی می باشد که حاکی از اقدامات درمانی مناسب در بیمارستان سیدالشهداء (ع) ارومیه می باشد.